start

Aktualności

Szkolenie teoretyczne w ramach Legii Akademickiej

09-02-2018

 

 

W dniu 23 lutego br. rozpoczyna się szkolenie teoretyczne w ramach Legii Akademickiej. Zajęcia będą odbywać się w piątki (sześć spotkań po pięć godzin lekcyjnych), w formie wykładów, przeprowadzanych w salach PWSZ w Krośnie (ul. Kazimierza Wielkiego). Zakres tematyczny: wiedza z zakresu realizacji misji SZ RP (zasadnicze zadania), otoczenia międzynarodowego w aspekcie militarnym, zależności pomiędzy elementami systemu obronnego RP (cywilny i demokratyczny  nadzór nad siłami zbrojnymi, w tym zwierzchnictwo) oraz umocowania prawnego zależności w  ramach Sił Zbrojnych RP (podwładny – przełożony, dyscyplina wojskowa, odpowiedzialność karna i materialna).
Po zaliczeniu części teoretycznej student (studentka) po złożeniu wniosku do organów wojskowych otrzyma kartę powołania na ćwiczenia wojskowe – część praktyczną programu, która będzie realizowana w wytypowanych jednostkach wojskowych, jednostkach szkolnictwa wojskowego oraz ośrodkach szkoleniowych SZ RP w okresie tzw. przerwy wakacyjnej.  Moduł szkolenia podstawowego (na poligonie) trwający 21 dni, zakończony będzie egzaminem i złożeniem przysięgi.

Za dzień szkolenia poligonowego student (studentka) – ochotnik, jak każdy szeregowy, otrzyma 91,20 zł.

 

Pozytywne zaliczenie pierwszego etapu szkolenia uprawnia do udziału w kursie podoficerskim.
Kurs podoficerski będzie się odbywał również w formie wykładów - 20 godzin dla dowódców drużyn i 15 godzin dla instruktorów. Po jego zaliczeniu oraz kolejnym, absolwent kursu otrzyma stopień podoficera.

Dodatkowe informacje: marek.krzywonos@pwsz.krosno.pl

 

lista aktualności
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito