start

Aktualności

PWSZ w Krośnie na Międzynarodowym Sympozjum Quality Education for Inclusive Societies: Cross-Cultural Participation w Ałmaty

18-12-2017

 

Dyrektor Instytutu Humanistycznego PWSZ w Krośnie wziął udział w międzynarodowym  sympozjum naukowym poświęconym promowaniu zrównoważonego rozwoju w edukacji międzykulturowej. Wydarzenie miało miejsce 12 grudnia 2017 roku w Uniwersytecie Sulejmana Demirela w Ałmaty (Kazachstan).

 

Sympozjum miało charakter otwartego spotkania, którego wiodącą ideą była refleksja i wymiana doświadczeń w obrębie dydaktyki międzykulturowej. W związku z podjętą tematyką zostało ono zaaranżowane w specjalnej pracowni na terenie kampusu uczelni, funkcjonującej pod patronatem Organizacji Narodów Zjednoczonych.  W agendzie celów zrównoważonego rozwoju ONZ znajdują się także cele w obrębie edukacji międzykulturowej. W konferencji, obok gospodarzy, z profesorem Azamatem Akbarowem na czele, udział wzięli między innymi przedstawiciele placówek dyplomatycznych Francji i Litwy w Kazachstanie, szef biura informacji ONZ w Ałmaty Vlastimil Stanek, specjalista DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) dr Thorsten Kaesler oraz badaczka z Queens University w Kanadzie prof. Maria Myres.  PWSZ w Krośnie, reprezentowana przez dyrektora Bartosza Gołąbka, była jedyną polską uczelnią uczestniczącą w sympozjum.  Językiem roboczym spotkania był angielski. 

 

Obok udziału w sympozjum doktor Gołąbek poprowadził dla studentów kierunków informatycznych w SDU (Suleyman Demirel University) zajęcia  w języku rosyjskim dotyczące podobieństw i różnic między językiem polskim i rosyjskim, a także wygłosił wykład na temat idei eurazjatyzmu w pracach wybitnego historyka-eurazjaty Lwa Gumilowa.

 

Dzień wcześniej, w Publicznym Gimnazjum nr 23 w Ałmaty odbyło się zaś  spotkanie z dziećmi uczącymi się języka polskiego. To potomkowie polskich zesłańców i deportowanych, którzy pragnąć zachować łączność z ojczyzną swych przodków uczą się kultury i języka polskiego. W swobodnej atmosferze przedświątecznych zajęć można było zaprezentować zaciekawionym uczniom odległe o ponad 5000 km od Ałmaty Krosno i Kraków, a także przedstawić krośnieńską uczelnię jako miejsce przyjazne wszelkim międzykulturowym i patriotycznym inicjatywom.  Zaproszenie do Krosna zostało przyjęte z entuzjazmem, wierzymy, że uda się je zrealizować przy okazji kolejnego Międzynarodowego Festiwalu Młodzieży, który odbędzie się w 100, jubileuszowym roku Niepodległości Polski.

 

 

Kazachstan jest największą spośród pięciu dawnych radzieckich republik środkowoazjatyckich, które od 1991 roku funkcjonują na mapie świata jako niepodległe państwa. 16 grudnia Kazachowie obchodzą swoje święto niepodległości.  Ałmaty zaś (dawniej Ałma-Ata), to pierwsza stolica Kazachstanu, która straciła ten status na rzecz Astany – nowej stolicy,  powstałej na polecenie prezydenta Nursułtana Nazarbajewa w 1997 roku. Mimo zmiany statusu Ałmaty wciąż pozostaje kluczowym dla Kazachstanu ośrodkiem intelektualnym i gospodarczym. W Kazachstanie równolegle funkcjonują dwa języki – kazachski (z grupy kipczackiej języków tureckich) oraz  rosyjski, który ma prawnie gwarantowane miejsce jako język komunikacji międzynarodowej. Światowe ambicje Kazachstanu widać tu na każdym kroku, a zorganizowane z rozmachem w imponującym Smart Campus Uniwersytetu Sulejmana Demirela Sympozjum jest jednym z tego przykładów.

 

Wizyta studyjna w Kazachstanie mogła się odbyć dzięki bilateralnej umowie podpisanej z Uniwersytetem Sulejmana Demirela w 2016 roku, a także funduszom Erasmus+, które w bieżącym roku akademickim poszerzyły nasze możliwości wymiany. Dzięki tym środkom oraz intensywnej współpracy  mogła także dojść do skutku długo przygotowywana wizyta dziekana wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego SDU, profesora Azamata Akbarowa, który odwiedził  Krosno w listopadzie bieżącego roku.  Obecnie obie uczelnie pracują nad rozszerzeniem umowy Erasmus+, tak aby realne mogły być również stypendia Erasmus dla studentów.

 BG

lista aktualności
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito