start

Aktualności

Rekrutacja studentów na płatne praktyki zawodowe

15-12-2017

Rekrutacja studentów na płatne praktyki zawodowe

 

Rekrutacja studentów na praktyki w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” nr POWR.03.01.00-00-P002/15 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie ogłasza rekrutację praktykantów do praktyk zawodowych, prowadzonych w ramach II edycji  projektu pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Edukacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

W ramach Projektu studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie będą uczestniczyć w programie rozszerzonych częściowo płatnych 6-miesięcznych praktykach zawodowych.

 

Lp.

Kierunek studiów

Rok studiów w roku akad. 2017/2018

Przewidywana liczba studentów biorąca udział w praktykach

łącznie

stacjonarnych

niestacjonarnych

1.

Budownictwo

III

6

6

0

2.

Energetyka

III

4

4

0

3.

Informatyka

III

16

16

0

4.

Mechanika i Budowa Maszyn

III

10

9

1

5.

Pielęgniarstwo

III

30

30

0

6.

Zarządzanie

II

20

20

0

OGÓŁEM:

86

85

1

 

Wniosek o udział w projekcie (formularz wniosku – Załącznik nr 1) należy złożyć w Dziale Rozwoju i Promocji Uczelni, Rynek 1, (pok. 11) lub przesłać pocztą tradycyjną w terminie do 5 stycznia 2018 r. od 8.00 do godz. 16.00. W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu wniosku do Uczelni. Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Rozwoju i Promocji Uczelni

tel. 13 43 755 19 lub e-mail andrzej.przytocki@pwsz.krosno.pl 
www.pwsz.krosno.pl/programpraktyk

 

lista aktualności
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito