start

Aktualności

Uzupełniający nabór do Legii Akademickiej - druga grupa szkoleniowa

01-12-2017
Studentko! Studencie!

 

 

W związku z możliwością utworzenia drugiej grupy szkoleniowej trwa dodatkowy nabór (do 30 listopada).

 

Nabór do Legii Akademickiej

 
Ministerstwo Obrony Narodowej przywraca ideę ochotniczego szkolenia studentów.  „Legia Akademicka” to uruchomiony przez MON pilotażowy program skierowany do studentów. Program realizowany jest wspólnie z Ministerstwem Nauki.

Program nauczania obejmował będzie ok. 30 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbędą się w formie wykładów, przeprowadzanych w salach PWSZ w Krośnie. Zakres tematyczny: wiedza z zakresu realizacji misji SZ RP (zasadnicze zadania), otoczenia międzynarodowego w aspekcie militarnym, zależności pomiędzy elementami systemu obronnego RP (cywilny i demokratyczny  nadzór nad siłami zbrojnymi, w tym zwierzchnictwo) oraz umocowania prawnego zależności w  ramach Sił Zbrojnych RP (podwładny – przełożony, dyscyplina wojskowa, odpowiedzialność karna i materialna).
Po zaliczeniu części teoretycznej student ochotnik po złożeniu wniosku do organów wojskowych otrzyma kartę powołania na ćwiczenia wojskowe – część praktyczną programu, która będzie realizowana w wytypowanych jednostkach wojskowych, jednostkach szkolnictwa wojskowego oraz ośrodkach szkoleniowych SZ RP w okresie tzw. przerwy wakacyjnej, w dwóch turach po 6 tygodni każda. Każda tura z kolei składa się z dwóch modułów:
·    moduł szkolenia podstawowego (na poligonie) trwający 21 dni, zakończony egzaminem i złożeniem przysięgi,
·    moduł szkolenia podoficerskiego (na poligonie) trwający 21 dni, zakończony egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala rezerwy.

Pozytywne zaliczenie pierwszego etapu szkolenia uprawnia do udziału w kursie podoficerskim.
Kurs podoficerski będzie się odbywał również w formie wykładów - 20 godzin dla dowódców drużyn i 15 godzin dla instruktorów. Po jego zaliczeniu, absolwent kursu otrzyma stopień podoficera.

Legia Akademicka jest otwarta w równym stopniu dla studentów jak i studentek.

Za dzień szkolenia poligonowego student – ochotnik, jak każdy szeregowy, otrzyma 91,20 zł.

Wnioski o powołanie do odbycia przeszkolenia wojskowego w ramach projektu pilotażowego edukacji wojskowej studentów „Legia Akademicka” należy składać w Sekretariatach Instytutów w terminie do 30 listopada.

Wzór wniosku

Informacji udzielają: mgr Marek Krzywonos – email:

mgr Izabela Steliga-Lepucka - email: izabela.steliga@pwsz.krosno.pl

Informacje Ministerstwa Obrony Narodowej

http://www.wojsko-polskie.pl/pl/pages/pilotazowy-program-ochotniczego-szkolenia-studentow-legia-akademicka-l/

 

 

Projekt pilotażowy pt. „Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej – część teoretyczna" jest finansowany ze środków  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

lista aktualności
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito