start

Aktualności

Wicemarszałek Sejmu w PWSZ w Krośnie

18-10-2017

 

 

 

Wicemarszałek Sejmu, Pani Małgorzata Kidawa-Błońska, spotkała się ze studentami i pracownikami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie.

W murach PWSZ w Krośnie, 17 października 2017 roku gościła Pani Małgorzata Kidawa-Błońska, Wicemarszałek Sejmu RP. Towarzyszyła jej posłanka ziemi krośnieńskiej, Pani Joanna Frydrych. Wizyta Pani Marszałek w naszej Uczelni rozpoczęła się od spotkania z władzami rektorskimi, podczas którego toczono żywą dyskusję na tematy dotyczące szkolnictwa wyższego, regionu i całego kraju. Ważną częścią rozmowy była wymiana poglądów na temat projektu Ustawy 2.0. Rektor PWSZ w Krośnie prof. dr hab. Grzegorz Przebinda, który aktywnie uczestniczył w pracach Rady Narodowego Kongresu Nauki, przedstawił pozytywną ocenę środowiska państwowych uczelni zawodowych, zaproponowanych w projekcie rozwiązań. Pani Marszałek również wypowiedziała się życzliwie o założeniach projektu, zaznaczając, że wiele zależeć będzie od zmian, które mogą zostać wprowadzone na etapie prac parlamentarnych. Profesor Grzegorz Przebinda ofiarował szanownemu gościowi egzemplarz Mistrza i Małgorzaty, w przekładzie, którego jest współautorem, a podarunek ten miał szczególne znaczenie, gdyż właśnie tego dnia Pani Marszałek świętowała własne imieniny, a więc Mistrz i Małgorzata dla Małgorzaty.

Głównym punktem wizyty Pani Marszałek było spotkanie ze studentami i pracownikami Uczelni poświęcone idei parlamentaryzmu i miejscu parlamentu RP w konstytucji naszego kraju. O znaczeniu trójpodziału władzy oraz o roli i strukturze parlamentu mówiła w trakcie krótkiej prezentacji Pani Joanna Frydrych. W drugiej części Pani Marszałek podkreśliła rolę parlamentu jako instytucji państwa demokratycznego. Mówiła o znaczeniu jakie ma udział każdego obywatela w wyborach lokalnych, parlamentarnych i prezydenckich. Zaznaczyła, że niezależnie od poglądów politycznych, głosowanie jest zawsze aktem podejmowania odpowiedzialności za kraj, region i za własne losy. Zarówno pracownicy, jak i studenci uczestniczyli w spotkaniu zadając pytania, wyrażając swoje opinie i wątpliwości. Spotkanie, odbywające się przy wypełnionej auli, zakończyło się miłym akcentem. Przedstawiciele studentów, wręczając bukiet czerwonych róż, złożyli Pani Marszałek życzenia imieninowe i podziękowali za spotkanie.

Pani Marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska dokonała okolicznościowego wpisu do uczelnianej Księgi Pamiątkowej. Z uznaniem wypowiadała się o naszej Uczelni i wyraziła nadzieję, że ta wizyta jest pierwszą, a nie jedyną.

Galeria zdjęć

lista aktualności
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito