start

Aktualności

Inauguracja roku akademickiego 2017/2018

05-10-2017

 

 


Wraz z nadejściem polskiej złotej jesieni, 3 października 2017 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie zainaugurowano rok akademicki 2017/2018. Zgodnie z tradycją, uroczystości inauguracyjne rozpoczęła Msza Święta w Bazylice Farnej pw. Trójcy Przenajświętszej w Krośnie. Mszę Świętą koncelebrował ks. biskup Stanisław Jamrozek. W trakcie homilii mówił o powinności każdego człowieka, jaką jest pomnażanie talentów. Studenci są, obarczeni tym obowiązkiem w sposób szczególny, każdy według własnych zdolności.

  

Druga część uroczystości odbyła się w Kampusie Technicznym przy ul. Dmochowskiego w Suchodole.

Zaproszenie na uroczystości inauguracyjne przyjęli Rektorzy zaprzyjaźnionych uczelni, m.in. prof. Bohdan Durnyak i doc. dr Yaroslav Uhryn - Rektor i Prorektor Ukraińskiej Akademii Drukarstwa we Lwowie, prof. Marek Koziorowski - prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą Uniwersytetu Rzeszowskiego, prorektorzy państwowych wyższych szkół zawodowych. Uroczystość zaszczycili również posłowie na Sejm RP: Joanna Frydrych, Piotr Babinetz, Marek Rząsa, Bogdan Rzońca oraz Stanisław Fundakowski – Podkarpacki Wicekurator Oświaty.

W inauguracji uczestniczyli również: Piotr Przytocki – prezydent miasta Krosna, Adam Pawluś – starosta jasielski, burmistrzowie i wójtowie, radni sejmiku województwa podkarpackiego, powiatu krośnieńskiego i miasta Krosna, komendanci, dyrektorzy szkół i firm, dyrektorzy oraz prezesi instytucji i stowarzyszeń.

W związku z inauguracją roku akademickiego do uczelni wpłynęły adresy z życzeniami.


W przemówieniu inauguracyjnym Rektor prof. dr hab. Grzegorz Przebinda poruszył szereg, ważnych z punktu widzenia społeczności akademickiej, zagadnień. Mówił o pracach nad nową ustawą o szkolnictwie wyższym oraz o spodziewanych dla PWSZ-ów zmianach, wynikających z jej wprowadzenia. Przypomniał ważne wydarzenia i osiągnięcia Uczelni w minionym roku akademickim, a także o planach jakie są wskazane do realizacji w kolejnym roku.

Najważniejszą częścią uroczystości, przeprowadzoną przez dr Dominika Wróbla – prorektora ds. studiów PWSZ w Krośnie, była immatrykulacja studentów I roku. Wzięli w niej udział reprezentanci poszczególnych kierunków, którzy uzyskali wysokie wyniki na egzaminie maturalnym. Studenci, po złożeniu ślubowania, w imieniu swoim oraz swoich koleżanek i kolegów, odebrali od JM Rektora Akt Immatrykulacji.

 

Postępując za zwyczajem lat ubiegłych, Prezydent Miasta Krosna, Burmistrzowie i Wójtowie gmin wręczyli ufundowane przez siebie nagrody dla zamieszkujących ich gminy absolwentów, którzy ukończyli studia z wyróżnieniem. Kanclerz Franciszek Tereszkiewicz podziękował włodarzom miast i gmin, za zwrócenie uwagi na wysiłek młodych ludzi włożony w osiąganie wysokich wyników w trakcie studiów.

Również do zwyczaju uczelnianego weszło już na trwałe wyróżnianie dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych, z których największa liczba absolwentów podjęła kształcenie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie. Tę część inauguracji poprowadził prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Barabasz prorektor ds. rozwoju.

Nagrody „Przyjazny Partner” otrzymali:

mgr inż. Marek Kubit – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie,

mgr Andrzej Gregorczyk – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Szczepanika w Krośnie,

mgr Joanna Kubit – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie,

Ks. mgr Leszek Przybylski – Dyrektor Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym.

 

Następnie dokonano uroczystego nadania tytułu „Zasłużony dla PWSZ w Krośnie” Senatorowi Stanisławowi Zającowi. Po odczytaniu uchwały Senatu przez Rektora prof. Grzegorza Przebindę zebrani wysłuchali laudacji wygłoszonej przez Kanclerza PWSZ w Krośnie Franciszka Tereszkiewicza, która przybliżyła zebranym zasługi Stanisława Zająca dla krośnieńskiej uczelni. Odznaczenie odebrała Senator Alicja Zając.

 

Inaugurację roku akademickiego zakończył wykład JM Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie prof. dr hab. Kazimierz Karolczak Ziemiańskie dziedzictwo Podkarpacia.

Galeria fotografii z Inauguracji roku Akademickiego 2017/2018 w PWSZ w Krośnie  

lista aktualności
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito