start

Aktualności

Rynek pracy potrzebuje specjalistów po kierunku Inżynieria środowiska!

03-08-2017

 

 

W rozmowach z przedstawicielami firm z branży sieci i instalacji budowlanych (wod.-kan., c.o., gazowe, wentylacja, klimatyzacja), niejednokrotnie pojawia się temat braku kadry potrzebnej do pracy przy wykonawstwie, czy projektowaniu tego typu sieci i instalacji. Wiedzę i umiejętności praktyczne w ww. zakresie nabywają studenci w trakcie studiów na kierunku inżynieria środowiska.

Od roku akademickiego 2017/2018 na kierunku Inżynieria środowiska będzie obowiązywał udoskonalony program kształcenia, dostosowany do aktualnych wymogów ministerialnych, a także skonsultowany z przedstawicielami firm z branży sanitarnej i wentylacyjnej. Student będzie miał do wyboru jedną z dwóch specjalności: sieci i instalacje budowlane lub gospodarka obiegu zamkniętego.

Według danych zamieszczonych na portalu www.ela.nauka.gov.pl po kierunku Inżynieria środowiska prowadzonym w PWSZ w Krośnie wynagrodzenie w odniesieniu do miejsca zamieszkania jest powyżej średniej w regionie. W tym kryterium PWSZ w Krośnie jest jedyną uczelnią na Podkarpaciu prowadzącą ten kierunek, gdzie absolwenci mają zarobki powyżej średniej w regionie. Natomiast kryterium - wynagrodzenie ogółem, mieści się w przedziale zarobków średnich i w tym przedziale wyprzedza absolwentów kierunku inżynieria środowiska kończących studia na innych, renomowanych uczelniach.

 

Przykłady ofert pracy umieszczonych na stronach internetowych:

http://www.praca.pl/inzynier-budowy-branza-sanitarna_1694117.html

http://www.praca.pl/kierownik-robot-inzynier-budowy-branza-sanitarna_1678333.html

https://www.pracuj.pl/praca/asystent-projektanta-sieci-wodno-kanalizacyjnych-wroclaw,oferta,5403796

https://www.infopraca.pl/praca/asystent-projektanta-branzy-sanitarnej/krakow/14203975

http://gaztechnika.pl/praca

http://www.praca.pl/monter-instalacji-grzewczych,sanitarnych,klimatyzacyjnych_1695972.html

http://www.praca.pl/monter-klimatyzacji-i-wentylacji-przemyslowych_1711235.html

 

lista aktualności
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito