start

Pomoc materialna

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

 Informacje dotyczące przyznawania stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych dostępne są na stronie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie. 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________

 

 „Aktywny Samorząd - Moduł II"

Głównym celem programu „Aktywny Samorząd” jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

 

Termin składania wniosków upływa w dniu 30 marca 2018 roku

Adresatami programu „Aktywny Samorząd” Moduł II są:

  • osoby niepełnosprawne, posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
  • pobierające naukę w szkole wyższej, szkole policealnej, kolegium lub mają otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckim,
  • będące mieszkańcami Miasta Krosna.

Program ma umożliwić niepełnosprawnym studentom poprawę szans na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższenie kwalifikacji.

Nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym na semestr letni 2017/2018 rozpoczął się dnia 5 marca 2018 r.

Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta Krosna w sali obsługi nr 2. Informujemy, że formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej www.krosno.pl w zakładce poradnik interesanta oraz w Urzędzie Miasta Krosna.

Więcej informacji na stronie Miasta Krosna  

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito