start

Oferta kształcenia

Nabór na kurs "Zielarz-fitoterapeuta"

24-05-2018
Dyrektor Niepublicznego Ośrodka Dokształcania przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie ogłasza:
 
nabór na kurs Zielarz-fitoterapeuta     
kierownik kursu – dr nauk biologicznych Henryk Różański
Dla kogo adresowany:
technicy farmacji, weterynarze i lekarze weterynarii, zielarze, fitoterapeuci, lekarze, kosmetolodzy, kosmetyczki, farmaceuci, pielęgniarki, dietetycy, pracownicy centrów Spa, uzdrowisk, ośrodków turystyki, odnowy biologicznej i rekreacji, absolwenci zdrowia publicznego, osoby zajmujący się promocją zdrowia i zdrowego stylu życia, pracownicy drogerii, osoby planujące otworzyć sklepy ze zdrową żywnością, sklepy zielarsko-medyczne lub drogerie z artykułami zielarskimi i suplementami diety; terapeuci chcący podnieść swoje kwalifikacje w zakresie towaroznawstwa zielarskiego i kosmetycznego; pracownicy firm kosmetycznych; technolodzy i dystrybutorzy suplementów diety, środków dietetycznych, żywności i kosmetyków; wszyscy zainteresowani tematyką.
Program kursu
 
Nazwa przedmiotu
Wykład
Zajęcia praktyczne w terenie
Chemia kosmetyków ziołowych. Podstawy receptury kosmetycznej.
5
 
Olejki eteryczne i oleożywice w fitoterapii. Chemia olejków i żywic. Badanie jakości olejków eterycznych
5
 
Zioła i sole w balneologii i hydroterapii
4
 
Zioła Rosji i Ukrainy
5
 
Uprawa roślin kosmetycznych, przyprawowych, leczniczych i dietetycznych.
5
 
Ekstrakty i nalewki w ziołolecznictwie. Zioła w produkcji piwa, nalewek, likierów i wina.
5
 
Leki kwiatowe dra Edwarda Bacha
5
 
Podstawy medycyny antropozoficznej dra Rudolfa Steiner’a
5
 
Apiterapia. Produkty pszczelarskie
5
 
Żywność funkcjonalna i ekologiczna. Nowa żywność.
5
 
Oleje roślinne i zwierzęce w medycynie i kosmetyce
5
 
Podstawy hortiterapii
5
 
Anatomia funkcjonalna człowieka
5
 
Fizjologia człowieka
5
 
Botanika farmaceutyczna. Fitosocjologia
8
 
Rośliny lecznicze i trujące w środowisku naturalnym. Rozpoznawanie, zbiór, właściwości lecznicze
 
4
Rośliny lecznicze i trujące w środowisku naturalnym. Rozpoznawanie, zbiór, właściwości lecznicze
 
4
Chemotaksonomia roślin leczniczych.
4
 
Drzewa i krzewy owocowe. Właściwości lecznicze, kosmetyczne i dietetyczne owoców.
10
 
Fitoterapia onkologiczna
5
 
Floroterapia
4
 
Gemmoterapia
4
 
Rhizoterapia
4
 
Terapie oligopleksami dynamicznymi dr Gerharda Madausa; Terapie solami dr Wilhelma Heinricha Schüsslera
4
 
Aspekty prawne i bezpieczeństwa związane z suplementami i lekami
5
 
Chemia roślin Ameryki Południowej
5
 
Chemia olejków eterycznych.
5
 
Fitoterapia pediatryczna
5
 
Fitoterapia geriatryczna
5
 
Fitoterapia w medycynie internistycznej
5
 
Bańki lekarskie – Cucurbitas ponerae. Zasady stawiania baniek.
5
 
Hirudoterapia
5
 
Technika wybranych zabiegów pielęgnacyjnych i medycznych. Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.
5
 
Bioenergetyka w terapii i farmakologii
5
 
Tradycyjna Medycyna Chińska
5
 
Fitoterapia w ginekologii
5
 
Ziołolecznictwo o. Grzegorza Sroki
5
 
Etnobotanika
5
 
Podstawy dietetyki. Diety specjalne Zioła w dietetyce.
5
 
Praktyczne obliczenia w recepturze
5
 
Terapie ziołowe o. Andrzeja Czesława Klimuszki
5
 
Zarys medycyny klasztornej
5
 
Biochemia i fitochemia
5
 
Podstawy chemii organicznej i nieorganicznej z uwzględnieniem fitochemii.
5
 
Towaroznawstwo farmakognostyczne. Farmakognozja. Towaroznawstwo zielarskie.
5
 
Farmakologia
5
 
Fitochemia
10
 
Chemia suplementów diety
10
 
 
 
Czas trwania kursu – 3 semestry (250 godzin)
Kurs nie będzie prowadzony w formie e-learningu.
Kurs realizuje treści kształcenia ujęte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego.
Koszt kursu - 4 200 zł    Oplata rekrutacyjna 200 zł ( wliczana w koszt kursu; bezzwrotna w przypadku rezygnacji z kursu przez uczestnika) Możliwość płatności w ratach za kurs.
Liczba miejsc: 60
Zajęcia będą odbywać się 1 raz w miesiącu sobota-niedziela (przeważnie ostatni weekend miesiąca) pracowniach i salach wykładowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, przy ul. Dmochowskiego 12, część zajęć również w obiektach PWSZ przy ul. Kazimierza Wielkiego.
Rejestracja elektroniczna wyłącznie w terminie: 24.05.2018 r. – 31.08.2018 r. na stronie
Przesyłanie dokumentów: w terminie 24.05.2018 r. – 5.09.2018 r.
 Wymagane dokumenty proszę przesłać w białej wiązanej teczce:
1. Oryginał lub poświadczone za zgodność z oryginałem 
a) świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej lub
b) świadectwo dojrzałości lub
c) dyplom ukończenia szkoły wyższej.
2.Wniosek kandydata (do wydrukowania po dokonaniu rejestracji elektronicznej na stronie pwsz.krosno.pl),
3. 1 zdjęcie (3,5 cm x4,5 cm),
4. potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej: Opłatę Uczestnik Kursu uiszcza na rachunek bankowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie
 04 1240 4764 1111 0000 4865 3172 -         200 zł tytułem: kurs zielarz-fitoterapeuta
Decyduje kolejność zgłoszeń przesłanych w wersji papierowej do uczelni.
Ze względu na duże zainteresowanie kursem informujemy kandydatów, że zgłoszenia niekompletne i przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. (Decyduje data stempla pocztowego!).
Dokumenty proszę przesyłać na adres:
 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia
Kurs: Zielarz-fitoterapeuta
ul. Dmochowskiego 12
38-400 Krosno

 

 
lista aktualności
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito