start

Aktualności

Nowa specjalność na kierunku Energetyka !

09-07-2018
 
Maszyny i Urządzenia Energetyczne  - nowa specjalność na Kierunku Energetyka od roku akademickiego 2018/2019
 
Od roku akademickiego 2018/2019 kierunek Energetyka oprócz specjalności: ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII i ELEKTROENERGETYKA oferuje również nową specjalność:  MASZYNY I URZĄDZENIA ENERGETYCZNE.
 
Koncepcja utworzenia nowej specjalności wyszła od studiującej młodzieży, której bardzo zależy na możliwie najszerszym, najogólniejszym profilu wykształcenia czyli najbardziej uniwersalnym przygotowaniu do zawodu.
 
 
                                                      MASZYNY I URZĄDZENIA ENERGETYCZNE
Energetyka obejmuje procesy przekształcania surowców energetycznych w energię użyteczną, efektywnego wykorzystania energii, jej przesyłania i magazynowania. Wszystkie te procesy realizowane są za pomocą maszyn i urządzeń energetycznych. Spośród ogromnej ilości maszyn i urządzeń energetycznych jako najważniejsze wymienić należy:
 
 - elementy składowe elektrowni i elektrociepłowni - generatory energii elektrycznej dużej mocy, transformatory blokowe, rozdzielnie, sieci 
   elektroenergetyczne, turbiny, kotły energetyczne, urządzenia ochrony atmosfery,
 - elementy składowe energetyki rozproszonej - generatory energii elektrycznej malej mocy,  silniki spalinowe tłokowe, silniki spalinowe turbinowe, kotły do 
   centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymienniki ciepła, pompy ciepła, urządzenia chłodnicze, wentylacyjne i klimatyzacyjne,
 - układy do wykorzystywania odnawialnych źródeł energii - energii promieniowania  słonecznego, energii spadku wód śródlądowych, energii kinetycznej         
    wiatru, ciepła ziemi, biomasy,
 - elementy do realizacji procesów akumulacji i odzysku zgromadzonej energii mechanicznej, elektrycznej, chemicznej i ciepła,
 - urządzenia kontrolno-pomiarowe, układy regulacyjne procesów wchodzących w skład  technologii energetycznych.
 
Absolwenci tej specjalności uzyskaliby przygotowanie do rozwiązywania problemów technicznych w zakresie projektowania, technologii i eksploatacji systemów energetycznych, konstrukcji i eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych, szczególnie maszyn i urządzeń przepływowych, które są najbardziej  rozpowszechnionymi rodzajami urządzeń energetycznych , oraz przesyłu i dystrybucji energii cieplnej i elektrycznej.
Będą oni mogli znaleźć zatrudnienie: w zakładach energetyki zawodowej, komunalnych przedsiębiorstwach energetycznych, w dziale energetycznym wszystkich zakładów produkcyjnych, instytutach naukowo−badawczych i wielu innych.
 
 
Więcej na temat kierunku Energetyka można znaleźć na stronie internetowej:

https://pwsz.krosno.pl/kierunki-i-specjalnosci-ksztalcenia-energetyka/ 

lista aktualności
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito