start

Współpraca ze środowiskiem

Współpraca z podmiotami środowiska lokalnego


Zakład Pedagogiki współpracuje z licznymi podmiotami środowiska lokalnego zarówno w ramach praktyk studenckich, wzajemnych świadczeń na rzecz dzieci, młodzieży i osób dorosłych, jak też doskonalenia planów i programów studiów. 

Podmioty wiodące:

 • Przedszkole  Miejskie nr 5, ul. Powstańców Warszawskich 42, Krosno
 • Przedszkole Miejskie nr 8, ul. Kisielewskiego 15, Krosno
 • Szkoła Podstawowa nr 14, ul. Wojska Polskiego 45, Krosno,
 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Okręgowy, ul. Wojska Polskiego 41, Krosno

 

 

Placówki przyjmujące systematycznie studentów kierunku pedagogika na praktyki studenckie:  

 • Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Kletówki 1, Krosno
 • Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Prochownia 7, Krosno
 • Szkoła Podstawowa nr 10, ul. J.S. Magurów 1, Krosno
 • Szkoła Podstawowa nr 1, ul Piotra Skargi 1, Krosno
 • Szkoła Muzyczna w Krośnie
 • Zespół Szkół Publicznych w Jedliczu ul. Tokarskich 5, Jedlicze
 • Żłobek Miejski w Krośnie, ul. Prochownia 4a
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Kletówki 7, Krosno
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1, ul. Parkowa 2, Krosno
 • Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno-Wychowawczy, ul. Powstańców Śląskich 16, Krosno
 • Ośrodek Opiekuńczy „Oratorium Twój Dom”, ul. Wojska Polskiego 28, Krosno
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej – ul. Kletówki 7 w Krośnie.
 • Świetlica Socjoterapeutyczna w Ogródku Jordanowskim, ul. Grodzka 20, Krosno
 • Zespół Placówek Oświatowych, ul. Bohaterów Westerplatte 20a, Krosno
 • Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Lewakowskiego 14, Krosno
 • Sąd Rejonowy, Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej, ul. Wolności 3, Krosno
 • Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego Domowej Opieki Paliatywno-Hospicyjnej oraz Długoterminowej Opieki Domowej, Caritas Archidiecezji Przemyskiej, ul. Grodzka 45 a, Krosno
 • Dom Pomocy Społecznej „Rodzinne Gniazdo”, ul. Żwirki i Wigury 4a, Krosno
 • Dom Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie, ul. Kletówki 7, Krosno
 • Dom Dziecka im. ks. Z. Gorazdowskiego – ul. Grodzka 2 w Krośnie,
 • Środowiskowy Dom Samopomocy – ul Kletówki 7a w Krośnie
 • Wojewódzki Szpital Podkarpacki w Krośnie, Oddział Dziecięcy, ul. Korczyńska 57, Krosno
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej, ul. Grodzka 49, Krosno
 • Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny, ul. Wolności 3, Krosno
 • Towarzystwo Rodzin Wielodzietnych, ul. Lelewela 24/9, Krosno

 

Dodatkowo współpraca obejmuje nie tylko szkoły, przedszkola i instytucje krośnieńskie, ale także placówki oświatowe w Jaśle, Sanoku oraz w Dydni. Samorządowe Przedszkole w Dydni ściśle współpracuje z Zakładem Pedagogiki (mgr K. Liebner - Forc) umożliwiając realizację praktyk studentom Edukacji Wczesnoszkolnej z Wychowaniem Przedszkolnym oraz Edukacji Wczesnoszkolnej z Językiem Angielskim.

   

Studenci i pracownicy kierunku pedagogika regularnie współuczestniczą w organizacji następujących imprez, uroczystości środowiskowych i innych działań na rzecz lokalnych odbiorców (dziedziny współpracy):  

 • Przedszkole  Miejskie nr 5 w Krośnie - W każdym kolejnym roku akademickim odbywają się przedstawienia teatralne dla dzieci uczęszczających do wymienionego przedszkola, organizowane przez studentów pod opieką mgr K. Liebner–Forc, dr B. Lulek w tym: Jaś i Małgosia, Kłopot z bajkami, Kopciuszek, Czerwony Kapturek, Spotkanie z Mikołajem, Andrzejki dzień wróżb i czarów, Zabawa karnawałowa.
 • Przedszkole Miejskie nr 8 w Krośnie - W latach 2010 – 2012, w dniu 1 czerwca, studenci pod kierunkiem mgr E. Jakieły współuczestniczą w organizacji Festynu Rodzinnego pod tytułem „ Czerwcowe Święto”. Od kilku lat regularnie studenci prowadzą zabawę karnawałową w wymienionej placówce.
 • Miejski Zespół Szkół Nr 1 w Krośnie - W latach 2010-2012 studenci kierunku pedagogika pod kierunkiem mgr J. Karaś – Klimek regularnie współuczestniczą w przygotowaniu imprez środowiskowych o zasięgu osiedlowym. W kolejnych latach były to: XI Festyn Rodzinny (2012), X Osiedlowy Festyn Rodzinny – „Słońcem malowane” (2011), IX Osiedlowy Festyn Rodzinny- „Ale wkoło jest wesoło” (2010).
 • Karpackie Klimaty – cykliczna impreza odbywająca się w Krośnie, studenci pedagogiki pod kierunkiem mgr H. Zaforemskiej i mgr J. Karaś – Klimek organizują szereg zabaw plastycznych i zajęć technicznych dla dzieci. Imprezę uświetnił także występ studentek pedagogiki, tworzących zespół wokalno-instrumentalny. Pod kierunkiem dr J. Boczara zaśpiewały szereg pieśni i piosenek ludowych.
 • Miasto światła – pracownicy Zakładu Pedagogiki, w tym prof. ndzw. dr hab. A. Ungeheuer-Gołąb, dr B. Lulek, dr M. Świdrak, mgr L. Jankiewicz - Sompel włączyli się czynnie – czytanie bajek w bibliotece PWSZ im. S. Pigonia w Krośnie, prezentacja etapów rozwoju dziecka - w przebieg organizowanej imprezy. Zaś, dr J. Boczar ze swoim zespołem wokalno-instrumentalnym zadbał o oprawę muzyczną przedsięwzięcia, proponując koncert przebojów dziecięcych najmłodszym.
 • Upowszechnianie szkolnej kultury fizycznej w ramach konferencji metodyczno-naukowych - dr A. Przybysz współpracując z Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym i Podkarpackim Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, czterokrotnie (Czudec 2005 i 2009 oraz Lubenia 2006 r. i Krosno 2012 r.) wygłosił referaty poświecone analizie podstawy programowej z wychowania fizycznego i współzawodnictwie dzieci i młodzieży. Współpracuje także z redaktorem naczelnym ogólnopolskiego miesięcznika ,,Lider”.
 • Współuczestnictwo w organizacji zawodów sportowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Krośnie – dr A. Przybysz jako pracownik Zakładu Pedagogiki i członek prezydium Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Krośnie wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Uczniowskimi Klubami Sportowymi, ,,Oratorium Twój Dom” współorganizował zawody, dążąc do upowszechniania kultury fizycznej (nade wszystko jej zdrowotno – wychowawczych aspektów).   
 • Współpraca z UNICEF – mgr J. Karaś – Klimek została koordynatorem pierwszej edycji kampanii edukacyjno-pomocowej „Wszystkie Kolory Świata”- 2012
 • Współpraca z podmiotami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych i uzależnionych – ks. dr A. Michno współdziała z Polskim Związkiem Głuchych, prowadzi Duszpasterstwo Niesłyszących Archidiecezji Przemyskiej. Ponadto podejmuje wspólne działania z przedstawicielami Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Sanoku. Wspólnie z pracownikami Urzędu Miasta Sanok podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi, w ramach akcji „Pomoc w wychodzeniu z uzależnienia”.
 • Uczestnictwo w akcjach promujących zdrowie - mgr K. Rygiel – Hałucha współpracuje z ZR PCK w Krośnie w ramach realizacja programu PCK „Ratowniczek pomaga pomagać” (pokaz zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, prezentacja „Pierwsza pomoc na drodze”, organizowanie zbiórek artykułów spożywczych oraz używanej odzieży), od kilku lat opiekuje się w Szkole Podstawowej nr 14 w Krośnie Szkolnym Kołem PCK.
 • Studenci PWSZ jako instruktorzy pierwszej pomocy - studentka PWSZ kierunku pedagogika udzielała instruktażu dla uczniów klas IV Szkoły podstawowej nr 14 w Krośnie jak udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej.
 • Współpraca z wydawnictwami w zakresie konsultowania treści podręczników – mgr K. Rygiel – Hałucha współpracuje z Wydawnictwem Nowa Era w Warszawie, dokonuje konsultacji treści merytorycznych z przyrody i biologii w publikowanych podręcznikach.

  Ponadto w roku akademickim 2011/2012 studenci Zakładu Pedagogiki uczestniczyli w przygotowaniu i współuczestniczyli w prowadzeniu szeregu uroczystości wynikających z kalendarza imprez szkolnych/przedszkolnych, m.in.:

 • „Pasowanie na pierwszoklasistę” - Szkoła Podstawowa Nr 6 w Krośnie,
 • „Zabawa Karnawałowa” - Przedszkole Miejskie Nr 1 oraz Przedszkole Miejskie Nr 3 w Krośnie,
 • „Pikniki Rodzinne” - Przedszkole Miejskie Nr 5, Szkoła Podstawowa nr 6 w Krośnie, Szkoła Podstawowa nr 15 w Krośnie, Szkoła Podstawowa nr 10 w Krośnie.
 • Współpraca z Miejskim Zespołem Szkół nr 4 w Krośnie Organizacja Festynu Rodzinnego
 • Współpraca z Miejskim Zespołem Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Krośnie w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom.

 

Zgodnie z założeniami środowiskowego partnerstwa współpraca z podmiotami lokalnymi ma charakter dwukierunkowy: studenci zdobywają wiedzę, doświadczenie, poznają praktyczne rozwiązania, natomiast partnerzy (szkoły, przedszkola, instytucje podejmujące działania socjalne, opiekuńcze) korzystają z pomocy, pomysłów i zaangażowania studentów i pracowników podczas organizacji i prowadzenia imprez, uroczystości wynikających z tradycji, obrzędowości, jak też potrzeb dzieci, młodzieży, pensjonariuszy.

 

 

W dniu 5 marca 2013 roku w Zakładzie Pedagogiki obyło się spotkanie z przedstawicielami pracodawców. W gronie zaproszonych gości znaleźli się dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, podmiotów działających na rzecz dzieci i młodzieży oraz  osób chorych terminalnie. W toku spotkania sformułowano postulaty pozwalające doskonalić rozwiązania w zakresie kształcenia studentów na kierunku pedagogika oraz doprecyzowano płaszczyzny wzajemnej współpracy.

W spotakniu udział wzieli:

 • mgr Barbary Wożniak - Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 8 w Krośnie,
 • mgr Alicja Szepelak - Wicedyrektora ds. Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 w Krośnie,
 • mgr Alina Nawrocka i Jolanta Mól z Przedszkola Miejskiego nr 5 w Krośnie,
 • s. Elżbieta Drop - Dyrektor Domu Dziecka im. ks. Z. Gorazdowskiego w Krośnie
 • mgr Marian Duda - Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Krośnie.

 

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito