start

Aktualności

Studia podyplomowe i szkolenia specjalistyczne z tematów przydatnych w zarządzaniu uczelnią

19-04-2010

MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA
Z FINANSOWANYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
STUDIÓW PODYPLOMOWYCH LUB ZEWNĘTRZNYCH SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH Z TEMATÓW PRZYDATNYCH
W ZARZĄDZANIU UCZELNIĄ


Informujemy kadrę Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie o możliwości skorzystania z udziału w studiach podyplomowych i zewnętrznych szkoleniach/kursach specjalistycznych z zakresu szeroko rozumianego zarządzania Uczelnią w ramach Projektu: „Kurs na gospodarkę! – Program rozwoju PWSZ w Krośnie” - zadanie Podnoszenie kompetencji kadry kierowniczej w zakresie zarządzania uczelnią.

Zainteresowanych prosi się o kontakt z koordynatorem projektu - Panem dr inż. Piotrem Lenikiem (tel.: 604-456-905, e-mail: piotrlenik@vp.pl) lub z Prorektorem ds. Rozwoju PWSZ - Panem doc. dr Władysławem Witaliszem.

Uwaga: W trakcie trwania projektu (lata 2009-2012) istnieje możliwość sfinansowania jedynie około sześciu studiów podyplomowych i około ośmiu szkoleń specjalistycznych. Stąd też ostateczną decyzję o potrzebie danego tematu z punktu widzenia zarządzania Uczelnią i rozwoju PWSZ w Krośnie oraz podpisaniu stosownej umowy z daną osobą podejmuje, w konsultacji z koordynatorem projektu „Kurs na gospodarkę”, Rektor PWSZ w Krośnie.

lista aktualności
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito