start

Aktualności

Krośnieńska Akademia Młodych

28-10-2010

W bieżącym roku akademickim w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie inauguruje działalność Krośnieńska Akademia Młodych. Na tę propozycję edukacyjną kierowaną do uczniów szkół średnich Krosna i okolic składać się będzie cykl wykładów i prelekcji, w atrakcyjnej i przystępnej formie przybliżających młodemu odbiorcy wybrane problemy współczesnej nauki i techniki. Inicjatywa nawiązuje do prowadzonych w roku akad. 2008/2009 podobnych zajęć, prowadzonych przez profesorów i wykładowców Instytutu Humanistycznego PWSZ w Krośnie (także poza Krosnem, na zaproszenie poszczególnych dyrektorów szkół – łącznie dano ponad 20 wykładów). Cieszyły się one dużym zainteresowaniem nie tylko ze strony uczniów, ale i nauczycieli.

Spotkania zostały rozpoczęte 21 X 2010 r. wykładem dra inż. Stanisława Rabiasza, kierownika Zakładu Mechaniki i Budowy Maszyn, pt. „Z motoryzacją i techniką na ty”. Wykładowca, wyróżniony przez studentów mianem najpopularniejszego pracownika naukowo-dydaktycznego PWSZ w Krośnie, skupił się na najważniejszych osiągnięciach stale przyspieszającej rewolucji technicznej i naszych postawach wobec jej wyzwań (zwłaszcza motoryzacyjnych fascynacjach młodego pokolenia...).  W dalszej kolejności przewidujemy wykład poświęcony największemu spełnionemu marzeniu ludzkości – lotnictwu i jego perspektyw w regionie („Kto nam dał skrzydła?”). Nie będzie się także unikać spraw trudnych: jeszcze w listopadzie listę tę powiększy przygotowana od dłuższego czasu dwuczęściowa prelekcja pod roboczym tytułem „Koks, trawa i dopalacze – mity i rzeczywistość”. Ten ogniskujący emocje temat może – w miarę potrzeb – przeobrazić się w kontynuowany panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych osób reprezentujących różne środowiska i punkty widzenia na sprawę tzw. „miękkich” narkotyków i psychoaktywnych używek.


Kolejne spotkania w ramach wykładów Krośnieńskiej Akademii Młodych to:
- 4 listopada 2010 r. o godzinie 12.00 wykład dr inż. Anny Kiełtyki - Dadasiewicz "Zioła i ziółka w życiu człowieka", sala nr 13 (ul. K. Wielkiego 8)
- 18 listopada 2010 r. o godzinie 12.00 wykład prof. dr hab. inż. Andrzeja Fellnera "Kto dał nam skrzydła" - czyli o największym spełnionym marzeniu ludzkości", sala nr 13 (Aula, ul. K. Wielkiego 4).
 

Fotografie z pierwszego wykładu w ramach Krośnieńska Akademia Młodych

lista aktualności
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito