start

Aktualności

Kurs Intensywny „Migration and Narration”

28-07-2010

 

Od 18 lipca br. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie trwa intensywne seminarium letnie na temat migracji „Migracja i narracja” dla studentów siedmiu uniwersytetów europejskich w ramach programu Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme). Bierze w nim udział ponad 40 studentów i 10 nauczycieli akademickich z Niemiec, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Węgier i Polski. Tematem kursu jest historia migracji w Europie, jej wpływ na kształtowanie się świadomości narodowych i odzwierciedlenie tego procesu w literaturze. Koszt organizacji kursu i pobytu studentów i wykładowców w Krośnie został pokryty w całości ze środków unijnych.

Oprócz uczestniczenia w wykładach i zajęciach seminaryjnych nasi goście biorą udział w wielu ciekawych przedsięwzięciach specjalnie dla nich przygotowanych.

 

W piątek 23 lipca mieszkańcy Krosna mieli możliwość wzięcia udziału w wieczorze  kultury irlandzkiej organizowanym przez uczestników międzynarodowego seminarium. Studenci zaprezentowali pokaz tańca irlandzkiego oraz specjalnie na tę okazję przygotowany koncert. Studenci z Niemiec z kolei zaśpiewali Odę do radości, natomiast student ze Szwecji ludową pieśń wikingów. Prorektor ds. rozwoju Władysław Witalisz chcąc godnie reprezentować nasz kraj zaśpiewał fragment arii z opery Halka Stanisława Moniuszki.W sobotę 24 lipca uczestnicy kursu zwiedzali okolice Krosna: cerkiew - obecnie kościół rzymskokatolicki - w Zawadce Rymanowskej, muzeum Łemków w Zyndranowej, ruiny cerkwi w Króliku Wołoskim, kirkut i synagogę żydowską w Rymanowie oraz średniowieczny kościół parafialny w Haczowie. Następnego dnia studenci wybrali się na wycieczkę do Krakowa. Zwiedzili Wawel i Collegium Maius, podziwiali krakowski Rynek i odremontowane Sukiennice.W poniedziałkowy wieczór (26 lipca) uczestnicy seminarium wzięli udział w imprezie integracyjnej zorganizowanej na Zamku Kamieniec w Odrzykoniu. Zagraniczni goście słuchali legend związanych z okolicami Krosna. Każda grupa narodowościowa miała również za zadanie opowiedzieć najbardziej popularną legendę w ich kraju. Animatorem tego wieczoru był Krzysztof Stawowy znany i popularny aktor Narodowego Starego Teatru im. H. Modrzejewskiej w Krakowie. Legendę o odrzykońskim zamku oraz historię związaną z tym miejscem opowiedział syn właściciela zamku Wojciech Kołder.

27 lipca w sali senackiej przy Rynku 1 zagraniczni goście spotkali się z zastępcą prezydenta miasta Krosna panem Bronisławem Baranem i przewodniczącym Rady Miasta panem Stanisławem Słysiem. Uczestnicy kursu dzielili się z przedstawicielami władz miasta wrażeniami z pobytu w Krośnie. Włodarze Krosna wyrazili zadowolenie z obecności w mieście tak wielu młodych ludzi z różnych państw. Pan Bronisław Baran przekazał uczestnikom spotkania materiały promocyjne o mieście.W ramach seminarium letniego, którego tematem jest migracja, studenci mają za zadanie przeprowadzić wywiady z mieszkańcami, którzy przyjechali do Krosna z różnych krajów świata i tu postanowili zamieszkać. Pytają  o powody ich przyjazdu do Krosna, jak wyglądały początki w nowej ojczyźnie, dlaczego zdecydowali się zostać na stałe, na  jakie trudności napotykali?

 

Po zakończeniu kursu uruchomiona zostanie strona internetowa, na której zostaną opublikowane efekty dwutygodniowej pracy studentów i nauczycieli kursu intensywnego.

lista aktualności
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito