start

Aktualności

Stypendia na kierunkach zamawianych

17-06-2010

W dniu 15 czerwca br. Komisja Stypendialna ds. Kierunków Zamawianych ustaliła następujący sposób przyznawania stypendiów na kierunkach zamawianych w ramach projektu Silna kadra inżynierska - wsparcie studentów kierunków zamawianych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie:
- na I roku studiów - w oparciu o listę rankingową na każdym kierunku zamawianym, biorąc pod uwagę oceny ze świadectwa dojrzałości, które przyjęte są w postępowaniu rekrutacyjnym (kierunki: Budownictwo, Informatyka, Inżynieria środowiska, Mechanika i budowa maszyn),
- na II roku studiów - w oparciu o listę rankingową na każdym kierunku zamawianym, biorąc pod uwagę średnią arytmetyczną z ocen uzyskanych podczas poprzedniego roku studiów (kierunki: Budownictwo, Mechanika i budowa maszyn).
Miesięczna wartość stypendium na osobę wynosi 1 000,00 zł

lista aktualności
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito