start

Aktualności

Seminarium „Technologia modelowania informacji o budowlach"

28-11-2019

 

 

 

W dniu 26 listopada 2019 r. w Kampusie Technicznym przy ul. Dmochowskiego 12, miało miejsce seminarium dotyczące technologii modelowania informacji o budowlach (ang. building information modeling - BIM). Prelegentami byli mgr inż. Wojciech Lelek oraz mgr inż. Michał Urban z firmy Tech Data z Krakowa.

Podczas seminarium uczestnicy dowiedzieli się między innymi, czym różni się „zarządzanie informacjami o budowlach” oraz „modelowanie informacjami o budowlach”; jak zmienia się filozofia projektowania przy korzystaniu z technologii BIM; jaki wpływ na wymagany czas pracy w kolejnych etapach projektowania ma technologia modelowania informacjami o budowlach i w jaki sposób pomaga w administrowaniu obiektami budowlanymi; jakie standardy/normy opisują zasady jej stosowania. Słuchacze poznali również przykłady praktycznego użytkowania BIM.

 

Podczas spotkania poruszano także tematy nowych technologii w procesach projektowania i wytwarzania. Szczególnie fascynujące jest zastosowanie narzędzi „projektowania generatywnego” (ang. Generative Design) w połączeniu z numerycznie sterowanym procesem produkcji, czego efektem są nieoczekiwanie „organiczne”, „tkanko-podobne” struktury przedmiotów oraz elementów maszyn i urządzeń.

Ostatnia część prezentacji dotyczyła technologii „internetu rzeczy” (ang. Internet of Things „IoT”). Kieruje ona naszą cywilizację w obszar „inteligentnych”, „czujących” i „reagujących” budowli oraz miast.

Po seminarium, podczas spotkania networkingowego, w mniej formalnej atmosferze, trwała ciekawa dyskusja dotycząca zasadniczych kwestii dotyczących modelowania matematycznego cech konstrukcyjnych budowli i instalacji budowlanych, w szczególności wagi odpowiednich procedur i metod kalibracji i walidacji modelu. Podkreślano również znaczenie właściwego kształcenia kadry inżynierskiej opartej o gruntowną znajomość podstaw technologii budowlanych i zasad projektowania, które dają możliwość poprawnego stosowania specjalistycznych technologii informatycznych w praktyce inżynierskiej.

Ważnym podsumowaniem spotkania stało się stwierdzenie o konieczności przemyślanego wprowadzania nauczania technologii BIM w programach kształcenia studentów kierunków technicznych. Wynika ona między innymi z wymagań pracodawców, którzy coraz częściej oczekują znajomości nowych narządzi informatycznych w zakresie projektowania od przyszłych pracowników.

 

Poniżej galeria zdjęć:

http://www.pwsz.krosno.pl/galeria-zdjec/galeria,489.html

 

lista aktualności
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito