start

Aktualności

Inauguracja roku akademickiego 2019/2020

03-10-2019

 

 

 

 

Inauguracja roku akademickiego stanowi dla środowiska akademickiego święto niezwykle ważne, gdyż jest ono spotkaniem ludzi budujących środowisko uczelni. W tym jubileuszowym dwudziestym roku istnienia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie uroczystość tę zaszczycili: dr hab. Sebastian Skuza, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Andrzej Jajszczyk, Prezes Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, rektorzy i prorektorzy uczelni akademickich i zawodowych, przedstawiciele władz urzędu marszałkowskiego, posłowie, prezydenci miasta Krosna, burmistrzowie i wójtowie, radni miasta Krosna i powiatu krośnieńskiego, komendanci, dyrektorzy szkół, firm oraz prezesi instytucji i stowarzyszeń.

Istotą tego święta jest jednak celebrowanie początku, tego sprzed wielu lat, i tego najnowszego. W pierwszym dniu nowego roku akademickiego wracamy więc do tradycji, przypominamy osiągnięcia i dzieje uczelni, pamiętamy o osobach, które dołożyły starań, abyśmy znajdowali się w tym miejscu, w którym jesteśmy dziś. Decyzją Senatu PWSZ medal Zasłużony dla PWSZ w Krośnie otrzymał prof. dr hab. med. Wojciech Nowak, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Laudację na cześć laureata wygłosił Rektor PWSZ profesor Grzegorz Przebinda, ukazując sylwetkę wybitnego chirurga i znawcy anatomii jako człowieka, który łączył w swoim działaniu właściwą lekarzowi zdolność panowania nad emocjami w sytuacjach trudnych z gorącym sercem, stale gotowym do pomocy.

Medalami zostali uhonorowani także pracownicy PWSZ, których zasługi i wytrwałość w pracy pedagogicznej nagrodzono Medalem im. Komisji Edukacji Narodowej. Dekoracji dokonali wicekurator oświaty Stanisław Fundakowski wraz z sekretarzem stanu MNISW i prof. Grzegorzem Przebindą. Wyróżnieni zostali:

mgr Joanna Krochmal

dr Piotr Łopatkiewicz

dr inż. Tomasz Pytlowany

dr inż. Bernadeta Rajchel

dr Łukasz Szmyd

dr inż. Piotr Wais

mgr Maria Zakrzewska

 

Nie zabrakło także nagród dla studentów. Jest już bowiem tradycją krośnieńskiej uczelni, że samorządowcy nagradzają tych spośród zamieszkałych w ich okręgu absolwentów, którzy osiągnęli wybitne wyniki w nauce lub pracy społecznej. W tym roku byli to:

Małgorzata Krukierek Filologia angielska
Damian Liput
Mechanika i budowa maszyn
Agata Zych
Pedagogika
Anna Albrycht
Turystyka i rekreacja
Sabina Zięba
Pedagogika
Karolina Rogala
Zarządzanie
Ewelina Haczela
Produkcja i bezpieczeństwo żywności.
Michał Trzciński
Informatyka

 

Najważniejszym punktem celebracji rozpoczęcia nowego roku akademickiego jest jednak ceremonia immatrykulacji, czyli włączenia do grona wspólnoty akademickiej nowych członków – studentów pierwszego roku. W roku akademickim 2019/2020 do grona studentów PWSZ dołączyli studenci pierwszego roku kierunków: Budownictwo, Filologia angielska, Informatyka, Inżynieria środowiska, Mechanika i budowa maszyn, Międzynarodowa komunikacja językowa, Pedagogika, Pielęgniarstwo, Produkcja i bezpieczeństwo żywności, Towaroznawstwo, Turystyka i rekreacja, Wychowanie fizyczne, Zarządzanie (studia I i II stopnia) i Zielarstwo.

Władze uczelni uhonorowały  również instytucje i firmy nagrodą „Partner 20-lecia”. Nagroda przyznawana jest dyrektorom i prezesom firm, instytucji i szkół, które od wielu lat współpracują z PWSZ w Krośnie.
Wyróżnieni zostali:

Jerzy Krzanowski Prezes Zarządu  „Grupy Nowy Styl
Tadeusz Sanocki
Prezes Zakładu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych SPLAST
Jakub Bobusia
Prezes Zarządu EBA
Dorota Cząstka
Dyrektor Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie
Piotr Czerwiński
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie
Janusz Fic
Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
Andrzej Zygar
  Prezes Zarządu Rejonu Budowy Dróg i Mostów
Joanna Kubit
Dyrektor Zespołu Szkół Naftowo-Gazowniczych w Krośnie
Andrzej Gregorczyk
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie
Marek Kubit
Dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie
Witold Deptuch
Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Konstytucji 3 Maja w Krośnie

Zwieńczeniem inauguracji był wykład prof. dr hab. inż. Andrzeja Jajszczyka, poświęcony najważniejszym wynalazkom w historii telekomunikacji oraz ich autorom. Profesor ukazał interesujące anegdoty związane z Nikolą Teslą, Alexandrem Grahamem Bellem, Samuelem Morse’m i innymi twórcami niezwykłych rozwiązań technicznych. Wykładowca w konkluzji swojego wystąpienia, nawiązując do historii rozwiązań technicznych podkreślił, że źródłami postępu są: otwarta głowa, szerokie zainteresowania, wytrwałość i śmiałość marzeń.

 Dołączamy się do tych życzeń – nie tylko dla studentów pierwszego roku. Vivat academia!

 

Galeria zdjęć

lista aktualności
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito