start

Aktualności

Stypendium z Funduszu stypendialnego im. Stanisława Pigonia - nabór na rok akademicki 2019/2020

10-09-2019

 

 

 

Po raz kolejny uzdolnieni studenci naszej uczelni oraz pracownicy prowadzący działalność badawczo-naukową będą mogli ubiegać się o przyznanie stypendium z Funduszu stypendialnego im. Stanisława Pigonia dla studentów i pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie w wysokości nawet do 6 000 zł.

Stypendium jest finansową formą wsparcia dla osób kreatywnych, chcących doskonalić swój warsztat zawodowy poprzez realizację nowatorskich projektów, a także osób wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami w zakresie działalności naukowej, sportowej, artystycznej
i społecznej. Przyznane w ramach stypendium środki pozwolą na pokrycie wydatków związanych z realizacją pomysłów, jak również zapewnią możliwość rozwoju osobistego uzdolnionej młodzieży i wybitnym pracownikom naszej uczelni.

Równocześnie informujemy, że na wniosek studentów zmianie uległ termin składania wniosków. Studenci i pracownicy, którzy chcą ubiegać się o przyznanie stypendium w terminie do 15 października 2019 r.  powinni złożyć w Sekretariacie Rektora wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi dotychczasowe osiągnięcia.

Szczegóły dotyczące przyznawania stypendium znajdują się w Regulaminie przyznawania stypendium Funduszu stypendialnego im. Stanisława Pigonia dla studentów i pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie.

 

 Regulamin stypendium

 Wniosek pracownika

 Wniosek studenta

 

 

 

 

 

 

lista aktualności
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito