start

Aktualności

Magisterskie studia menedżerskie już od października 2019 roku w Krośnie

18-04-2019

 

 

 


Magisterskie studia menedżerskie już od października 2019 roku w Krośnie

 

 

Od października 2019 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. S. Pigonia w Krośnie, na podstawie pozytywnej decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uruchamiane są 4-semestralne magisterskie studia drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie (zarówno w systemie nieodpłatnych studiów stacjonarnych, jak i płatnych studiów niestacjonarnych). 

Studia adresowane są do absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku zarządzanie oraz innych pokrewnych kierunków ekonomicznych, ale mogą się także wiązać z podjęciem zupełnie nowych studiów – dotyczy to absolwentów studiów humanistycznych, technicznych oraz innych. Przeznaczone są dla osób, które posiadają już dyplom licencjata, inżyniera, magistra lub inny równoważny dokument zagraniczny.  

Kształcenie na studiach magisterskich będzie realizowane w trzech specjalnościach: Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami, Zarządzanie kapitałem ludzkim, a także Zarządzanie przedsiębiorstwem. Nabór kandydatów już od lipca bieżącego roku.   

 

Studia na kierunku Zarządzanie realizowane są w krośnieńskiej uczelni od 2013 roku na poziomie studiów licencjackich. Od najbliższego roku akademickiego oferta będzie obejmowała na tym kierunku zarówno studiowanie na poziomie licencjackim, jak i kontynuację nauki na poziomie studiów magisterskich. 

Zarządzanie od wielu lat stanowi jeden z najstabilniejszych, a także najczęściej wybieranych przez kandydatów kierunków studiów w Polsce (dotyczy to zarówno studiów pierwszego stopnia, jak i studiów magisterskich). Według danych Departamentu Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Zarządzanie w ostatnich dziesięciu latach plasowało się nieprzerwanie na jednym z trzech najczęściej wybieranych przez kandydatów kierunków studiów w Polsce. Corocznie ten kierunek chce studiować blisko trzydzieści tysięcy kandydatów. 

 

 

lista aktualności
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito