start

Aktualności

Inżynieria produkcji studia magisterskie - ruszył kolejny rocznik

01-03-2020

 

 

 

 

Studia magisterskie Inżynieria produkcji są odpowiedzią na zapotrzebowanie regionalnej gospodarki, poszukującej wykształconych specjalistów, przygotowanych do pracy w zakładach produkcyjnych i usługowych, ośrodkach naukowo - badawczych, firmach projektowych i doradczych.
Koncepcja studiów na kierunku Inżynieria produkcji zakłada przygotowanie absolwentów posiadających specjalistyczne umiejętności praktyczne z zakresu inżynierii produkcji, w tym z zakresu zaawansowanych technik wytwarzania, kontroli jakości, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zastosowania systemów informatycznych.


Możliwość studiowania w trybie dualnym, czyli wiedza i doświadczenie zawodowe w jednym!


Studia II stopnia na kierunku Inżynieria produkcji, prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, będą trwały trzy semestry. Skierowane są do absolwentów wszystkich kierunków studiów inżynierskich pierwszego stopnia oraz absolwentów studiów drugiego stopnia z tytułem magistra inżyniera.
 W ramach kierunku zaplanowano kształcenie na trzech specjalnościach:

  •  zintegrowane systemy wytwarzania;
  •   jakość, środowisko, bezpieczeństwo i higiena pracy w przedsiębiorstwie;
  •  systemy informatyczne w inżynierii produkcji.

 

Charakterystyka kierunku

 

Absolwenci specjalności Jakość, środowisko, bezpieczeństwo i higiena pracy w przedsiębiorstwie uzyskują kwalifikacje starszego inspektora bhp (Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 listopada 2004 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz. U. nr 246, poz. 2468).
Absolwenci studiów o profilu praktycznym uzyskają tytuł magistra inżyniera i zdobędą nowoczesne, interdyscyplinarne wykształcenie, łączące zaawansowaną wiedzę inżynierską z elementami wiedzy ekonomicznej, które pozwoli na podjęcie zadań w zakresie planowania projektowania, sterowania i kontrolowania procesów oraz systemów produkcyjnych w przedsiębiorstwie, ale także podjęcia własnej działalności gospodarczej. Praktyczny program kształcenia oznacza, że ponad 50% godzin przewidzianych w planie studiów realizowanych będzie w ramach zajęć warsztatowych i laboratoryjnych prowadzonych przez doświadczonych praktyków, co pozwoli na zdobycie wiedzy i umiejętności oczekiwanych w przemyśle o wysokim stopniu automatyzacji, robotyzacji oraz digitalizacji procesu produkcyjnego, w myśl koncepcji Przemysłu 4.0.


Informacje dotyczące warunków rekrutacji będą dostępne na stronie http://www.pwsz.krosno.pl/studia/kierunki-i-specjalnosci-studiow/inzynieria-produkcji/ lub pod numerem telefonu: (13) 43 755 31 lub (13) 43 755 10.

lista aktualności
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito