start

Aktualności

Inauguracja roku akademickiego 2018/2019

04-10-2018

Inauguracja roku akademickiego jest dla uczelni radosnym świętem, a w tym roku powodów do radości było wyjątkowo dużo. Niezwykle liczni byli zaproszeni goście. Nadzwyczaj hojnie dawane były dary i dobre słowa. Dwudziesty rok działania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie został otwarty uroczyście i w godnej jubileuszu atmosferze dojrzałego optymizmu.

 


Ceremonię zaszczycili najwyżsi rangą urzędnicy państwowi. W swoim przemówieniu, przybliżającym filary nowej ustawy regulującej funkcjonowanie uczelni wyższych, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotr Müller zapewnił, że rola odgrywana przez uczelnie zawodowe jest dla Polski bardzo istotna, a słowa swe poparł potwierdzeniem dotacji na inwestycje wielkości ponad 23 milionów złotych wręczonym JM Rektorowi PWSZ Grzegorzowi Przebindzie. Inaugurację swoją obecnością uświetnili także Wicewojewoda Podkarpacki pani Lucyna Podchalicz, zastępca Prezydenta Miasta Krosna pan Bronisław Baran, oraz liczni samorządowcy i rektorzy zaprzyjaźnionych uczelni.

 


Inauguracji towarzyszyło wręczenie pracownikom PWSZ odznaczeń. Szczególne gratulacje kierujemy do profesora Grzegorza Przebindy, Rektora PWSZ, którego Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaczył Brązowym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis oraz do profesora Władysława Witalisza odznaczonego Złotym Krzyżem Zasługi. Pracownikom uczelni wręczono również  Medale za Długoletnią Służbę oraz Medale Komisji Edukacji Narodowej. W imieniu krośnieńskiego środowiska akademickiego JM Rektor wręczył medale Zasłużony dla PWSZ samorządowcom, którzy nie szczędzili trudu, aby powstała uczelnia w naszym mieście: posłowi na Sejm RP dr. Bogdanowi Rzońcy oraz byłemu prezydentowi Krosna Romanowi Zimce. Niezwykle miłą tradycją było też wręczenie nagród ufundowanych przez władze samorządowe absolwentom, którzy ukończyli studia z wyróżnieniem.

 


Zebrani mieli także okazję wysłuchania niezwykle interesującego wykładu profesora Wojciech Zyzaka, Rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Tematem tego wystąpienia była wspólnota losów i intelektualny dialog Karola Wojtyły i Edyty Stein.
 

 Zwieńczenie uroczystości stanowił występ Zespołu Pieśni i Tańca działającego przy naszej uczelni.

 

Życzymy, aby tak uroczyście i radośnie rozpoczęty dwudziesty rok akademicki w PWSZ w Krośnie, przyniósł jej władzom, pracownikom, studentom oraz wszystkim, którym sprawy krośnieńskiej Uczelni leżą na sercu, sukcesy zawodowe i wiele dni pełnych pogody ducha.
 

Listy gratulacyjne dla PWSZ w Krośnie  w związku z inauguracją nadesłali:

Andrzej Duda – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Marek Kuchciński – Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Stanisław Karczewski – Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Joanna Frydrych - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Matusiewicz – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Stanisław Piotrowicz - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej            
Marek Rząsa - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Dr Piotr Uruski - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki
Piotr Przytocki - Prezydent Miasta Krosna
Adam Pawluś  - Starosta Jasielski
Prof. dr hab. Wojciech Nowak – Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka – Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś - Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk – Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Prof. dr hab. Sylwester Czopek – Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski – Rektor Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza
Prof. dr hab. Jerzy Posłuszny - Rektor Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej
prof. nadzw. dr inż. Stanisław Polański – Rektor Podkarpackiej Szkoły Wyższej im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle
Prof. dr hab. Renata Przybylska – Dziekan Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Rektorzy Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych:

Prof. dr hab. Józef Bergier – Rektor PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Prof. nadzw. dr hab. Leszek Zygner – Rektor PWSZ w Ciechanowie
Dr hab. Janusz Wiśniewski, prof. PWSZ  – Rektor PWSZ im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie
Dr Katarzyna Rusak – Rektor PWSZ w Głogowie
Prof. nadzw. dr hab.n. med. Andrzej Wojtyła – Rektor PWSZ im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego  w Kaliszu
Prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak – Rektor PWSZ w Koninie
Dr Jan Kuriata – Rektor PWSZ w Koszalinie
Dr hab. Tomasz Halski – Rektor Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu
Dr hab. inż. arch. Ewa Stachura, prof. nadzw. – Rektor PWSZ w Raciborzu
Dr Elżbieta Cipora, doc. PWSZ – Rektor PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku
Dr Daniel Stos, prof. nadzw. PWSZ – Rektor PWSZ w Skierniewiczach
Prof. nadzw. dr hab. Piotr Jurek – Rektor PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
Dr Dariusz Skalski – Rektor PWSZ w Wałczu
Dr hab. Andrzej Samborski – Rektor PWSZ  im. Szymona Szymonowica w Zamościu
Dr Małgorzata Legiędź-Gałuszka
Rektor PWSZ we Włocławku
Prof. nadzw. dr hab. n. med. Maciej Słodki – Rektor PWSZ w Płocku
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk – Rektor PWSZ w Elblągu
dr Marta Wiszniewska
Rektor PWSZ w Suwałkach

oraz
Sławomir Stefański – Wójt Gminy Wojaszówka
Mgr Joanna Kubit – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie
Mgr inż. Bożena Cząstka – Dyrektor Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie
Bogumiła Błażejowska  - Prezes Krośnieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku


Więcej fotografii w galerii i na FB

lista aktualności
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito