start

Aktualności

Uczelnie wyższe Krosna i Lwowa zacieśniają współpracę

18-07-2018

 

 

Współpraca Ukraińskiej Akademii Drukarstwa we Lwowie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Krośnie ma już swoją długą tradycję. Wieloletnie kontakty władz naszych Uczelni zaowocowały zawarciem umowy o podwójnych dyplomach, wzmacniającej umiędzynarodowienie w obydwu placówkach i pozwalającej na wzajemne kształcenie studentów. Każdego roku grupy artystyczne  młodzieży studiującej w UAD uczestniczą w organizowanym przez PWSZ Międzynarodowym Festiwalu Młodzieży, ubogacając swoimi znakomitymi występami krośnieńską scenę.

Efektem zawartego porozumienia w podwójnych dyplomach wydawanych przez UAD i PWSZ w Krośnie były dalsze prace nad programami kształcenia na kierunku Zarządzanie w Krośnie i we Lwowie. Duża zbieżność efektów kształcenia pozwoliła na rozpoczęcie rekrutacji wśród lwowskich studentów UAD, którzy w kolejnym roku akademickim zasilą rzeszę studentów z Krosna. Szczegóły realizacji tego projektu uzgadniał przebywający we Lwowie w dniach 9-11 lipca 2018 roku Prorektor ds. studiów, dr Dominik Wróbel, w rozmowach z Rektorem UAD, prof. dr. hab. Bogdanem Durniakiem i Prorektorem ds. nauczania doc. dr. Yaroslavem Uhryniem. Ustalono ponadto, że obydwie Uczelnie podejmą współpracę także w zakresie wspólnych, międzynarodowych projektów badawczych i kulturalnych.
 


 

Pobyt we Lwowie był również okazją aby odpowiedzieć na zaproszenie władz Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii imienia Stefana Gżyckiego. Delegacja tej Uczelni uczestniczyła w zorganizowanej przez PWSZ w Krośnie V konferencji „Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna. Nowe nadzieje fitoterapii” w maju br. i bardzo pozytywnie oceniła zakres podejmowanych tam tematów ale także wysoki poziom organizacji tego przedsięwzięcia. Ze strony NUMWiB uczestniczyła liczna grupa przedstawicieli władz uczelnianych, pod przewodnictwem Pierwszego Prorektora dr. Igora Turko. Rozmowy dotyczyły możliwości współpracy w ramach programu Erasmus+, krótkoterminowych staży dla pracowników i studentów, a także realizacji wspólnych tematów badawczych, dotyczących m.in. zasobów roślin leczniczych w regionie lwowskim i krośnieńskim, przekształcenia środowiska naturalnego, a także kształcenia w zakresie języków obcych.

 

lista aktualności
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito