start

Aktualności

Sejm RP przyjął ustawę Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, zwaną Konstytucją dla Nauki

05-07-2018

 

            Ten długo oczekiwany dokument, nazywany Ustawą 2.0, został przygotowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, resort wicepremiera dra Jarosława Gowina, w toku niezwykle szerokich konsultacji w środowisku uczelni wyższych całego kraju, w tym nauczycieli akademickich, studentów i doktorantów. W ramach tych konsultacji odbywały się również ważne spotkania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie. Należało do nich przede wszystkim posiedzenie Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych (KRePSZ) z udziałem wicepremiera dra Jarosława Gowina oraz wiceministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Aleksandra Bobko. Ważną funkcję doradczą, w procesie tworzenia nowego prawa pełnił Narodowy Kongres Nauki, w którego Radzie zasiadał JM Rektor PWSZ w Krośnie prof. dr hab. Grzegorz Przebinda.

            Przyjęta ustawa w całkowicie nowy sposób rozstrzyga wiele kwestii związanych z prowadzeniem studiów, działalnością naukową i karierą ludzi nauki. Zmienia się także sposób finansowania nauki, wzmacniana jest rola rektorów. Nieco inną perspektywę funkcjonowania zyskują uczelnie, gdzie obok nowego ciała, jakim jest Rada Uczelni, powoływana zarówno spośród przedstawicieli środowiska uczelnianego jak i interesariuszy zewnętrznych, pojawia się możliwość regulowania wielu ważnych dla całej instytucji kwestii wewnętrznie. Zmniejszy się więc liczba aktów prawnych, które w sposób nadmierny, przeregulowany, określały prowadzenie studiów i działalności naukowej czy strukturę uczelni. Pojawiały się także zupełnie nowe idee, jak inicjatywy doskonałości czy odejście od nieefektywnego gromadzenia punktów za publikacje, stanowiących dotąd jeden z ważniejszych elementów oceny działalności naukowej.

            Według zapisów nowego Prawa PWSZ-y staną się już 01 października 2018 r. Publicznymi Uczelniami Zawodowymi, a KRePSZ, w nowej formule zyskuje umocowanie prawne na równi z innymi konferencjami rektorów. Prowadzenie studiów już wkrótce przestanie być uzależnione od dotychczasowych minimów kadrowych, a zacznie zależeć przede wszystkim od możliwości dysponowania kadrą pracowników dydaktycznych i naukowych, zatrudnionych w uczelni jako pierwszym miejscu pracy. Profil praktyczny, realizowany na wszystkich kierunkach naszej Uczelni, będzie się teraz wiązał z obowiązkowymi 6 miesięcznymi praktykami zawodowymi, zamiast dotychczasowych 15 tygodni. To oczywiście tylko niektóre z wprowadzanych rozwiązań.

            Z niecierpliwością oczekujemy kolejnych etapów prac legislacyjnych nad ustawą.

 

lista aktualności
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito