start

Aktualności

Konferencja "Dziecko i Dzieciństwo. Konteksty historyczne, społeczne i kulturowe"

29-06-2018

 

 

Zorganizowane spotkanie było początkiem obchodów jubileuszu 100-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na Podkarpaciu. Gości przywitał w Imieniu Organizatorów Dyrektor Instytutu Humanistycznego dr Bartosz Gołąbek, Kierownik Zakładu Pedagogiki dr Barbara Lulek oraz Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddziału Regionalnego w Rzeszowie Grzegorz Piestrak. Konferencję otworzył Prorektor ds. Rozwoju prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Barabasz. Obecny był także Prorektor ds. studiów dr Dominik Wróbel.  Spotkanie zaszczycili swoją obecnością Pan Wiceprezydent Krosna Bronisław Baran, miejscy radni, przedstawiciele Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz Dyrektor Biura Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci pani Jolanta Szklarska. Na seminarium obecni byli także licznie zgromadzeni działacze TPD, nauczyciele oraz wykładowcy i studenci kierunku pedagogika.

Konferencja koncentrowała się wokół problematyki dziecka i dzieciństwa, jako uniwersalnych wartości wychowania. Podejmowano kwestie historyczne, społeczne i kulturowe. Prof. zw. dr hab. Kazimierz Szmyd wygłosił wykład wprowadzający dotyczący dwóch zasadniczych nurtów związanych z pojmowaniem dziecka w kategoriach podmiotowych i przedmiotowych. Kierownik Zakładu Pedagogiki dr Barbara Lulek mówiła o dziecku jako naturalnej wartości i sposobach rozumienia dobra dziecka. Prezes Oddziału Regionalnego TPD w Krośnie mgr Marian Duda przedstawił referat poświęcony dzieciństwu w potrzebie, podkreślając zagubienie dzieci i zatracanie dzieciństwa przez dorosłych członków społeczeństwa.  

W drugiej części konferencji bardzo interesujący wykład na temat: Inny Ja. O zabawkach w utworach literackich dla dzieci wygłosiła prof. ndzw. dr hab. Alicja Ungeheuer-Gołąb.  Problematykę dziecka i dzieciństwa w sytuacji doświadczenia niepełnosprawności zaprezentował dr Antoni Michno. Prezes Okręgowego Zarządu TPD Grzegorz Piestark przedstawił dokonania TPD na Podkarpaciu podkreślając znaczącą rolę towarzystwa w organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży oraz innowacyjne rozwiązania stosowane przez organizację. Jolanta Szklarska wskazała na historyczne i współczesne dokonania TPD w kategoriach wypracowania praktycznych rozwiązań, w zakresie pedagogiki ulicy i rodziny. Nie zabrakło praktycznych implikacji. Dariusz Lasek z TPD Przemyśl, przedstawił pomysły dotyczące profilaktyki opartej na działaniach młodzieżowych liderów. Zaś nowatorskie metody w opiece nad dzieckiem  scharakteryzowała nasza obecna studentka mgr Sabina Patla oraz absolwent kierunku pedagogika Marek Bęben z TPD Krosno.

Seminarium naukowe stało się miejscem wymiany myśli i doświadczeń naukowców i badaczy oraz praktyków działających na rzecz dziecka.

O seminarium przeczytamy także na stronach TPD:

http://zg.tpd.org.pl/pl/home-1/aktualnosci/955-konferencja-naukowa-krosno-2018.html

http://www.tpdkrosno.pl/wiadomosci/dziecko-i-dziecinstwo-konferencja/ 

dr Barbara Lulek 

Galeria zdjęć

lista aktualności
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito