start

Aktualności

Rekrutacja na studia

13-04-2011

 
Uprzejmie informujemy, że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie rozpoczęła II turę rekrutacji na studia na rok akademicki 2011/2012.
 
Harmonogram rekrutacji na studia
 
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie
 
Sierpień-wrzesień 2011

 
Pielęgniarstwo (pomostowe)

Elektroniczna rejestracja na kierunek Pielęgniarstwo (studia pomostowe) trwa do 20 września (wtorek).
Kwalifikacja na studia odbywa się na podstawie rozmowy z propedeutyki pielęgniarstwa (kliknij tutaj).
Rozmowa odbędzie się 22 września (czwartek) w budynku uczelni w Krośnie przy ul. Kazimierza Wielkiego 8.
Kandydatów prosi się o przybycie na godz. 15.00 z kompletem dokumentów w białej teczce (opisanej w lewym górnym rogu imieniem, nazwiskiem i adresem, a także na środku PIELĘGNIARSTWO, studia POMOSTOWE) zawierającej:
1) podanie (wydrukowane z systemu rejestracyjnego – zakładka „KIERUNKI”),
2) oryginał/odpis świadectwa dojrzałości (w przypadku świadectw zagranicznych wymagane jest przedłożenie zaświadczenia z Kuratorium Oświaty o ważności świadectwa,
3) świadectwo ukończenia szkoły średniej (dotyczy kandydatów z nową maturą),
4) kserokopię dowodu osobistego,
5) trzy fotografie (o wymiarze 37x52 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem),
6) oryginał dowodu wniesienia opłaty przez osobę ubiegającą się na studia, (wydrukowany z systemu rejestracyjnego – zakładka „KIERUNKI”),
7) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do studiowania na kierunku Pielęgniarstwo (skierowanie można otrzymać w Dziale Studiów, Krosno, Rynek 1),
8) oryginał prawa wykonywania zawodu pielęgniarki (na miejscu robiona jest jego kopia, a oryginał zwracany kandydatowi),
9) zaświadczenie o zatrudnieniu.

Rozmowa rozpocznie się po sprawdzeniu dokumentów około godziny 16.

 
Decyzja o przyjęciu na studia zostanie wysłana w dniu 23 września:
• na indywidualne konto rekrutacyjne kandydata, oraz
• tradycyjną pocztą
na wskazany przez Panią/Pana adres do korespondencji.
 
 
Wychowanie fizyczne (stacjonarne i niestacjonarne)
 
Elektroniczna rejestracja na kierunek Wychowanie fizyczne (studia stacjonarne i niestacjonarne) trwa do 16 września (piątek). Kwalifikacja na studia odbywa się na podstawie konkursu świadectw oraz egzaminu z predyspozycji sprawnościowych (kliknij tutaj).
Egzamin z predyspozycji spawnościowych odbędzie się 20 września (wtorek) w budynku uczelni w Krośnie przy ul. Wyspiańskiego 20. Kandydatów prosi się o przybycie na godz. 9.00 z kompletem dokumentów w białej teczce (opisanej w lewym górnym rogu imieniem, nazwiskiem i adresem, a także na środku WYCHOWANIE FIZYCZNE, studia STACJONARNE lub NIESTACJONARNE) zawierającej:
1) podanie (wydrukowane z systemu rejestracyjnego - zakładka "KIERUNKI"),
2) oryginał/odpis świadectwa dojrzałości (w przypadku świadectw zagranicznych wymagane jest przedłożenie zaświadczenia z Kuratorium Oświaty o ważności świadectwa,
3) świadectwo ukończenia szkoły średniej (dotyczy kandydatów z nową maturą),
4) kserokopię dowodu osobistego,
5) trzy fotografie (o wymiarze 37x52 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem),
6) oryginał dowodu wniesienia opłaty przez osobę ubiegającą się na studia, (wydrukowany z systemu rejestracyjnego - zakładka "KIERUNKI"),
7) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do studiowania na kierunku Wychowanie fizyczne (skierowanie można otrzymać w Dziale Studiów, Krosno, ul. Rynek 1).
 
Egzamin rozpocznie się po sprawdzeniu dokumentów około godziny 11.

Informacja o przyjęciu na studia zostanie podana w dniu egzaminu z predyspozycji sprawnościowych (20 września).
W tym dniu również, osoby przyjęte otrzymają decyzję o przyjęciu na I rok studiów oraz wniosą opłatę za indeks i legitymację studencką (razem 9 zł).
 
 
Pozostałe kierunki:
 
Budownictwo (studia stacjonarne)
Dwujęzykowe studia dla tłumaczy (studia stacjonarne)
Energetyka (studia stacjonarne i niestacjonarne)
Filologia angielska (studia stacjonarne i niestacjonarne)
Filologia germańska (studia stacjonarne)
Filologia polska (studia stacjonarne)
Informatyka (studia stacjonarne i niestacjonarne)
Inżynieria środowiska (studia stacjonarne i niestacjonarne)
Język i kultura Rosji (studia stacjonarne)
Mechanika i budowa maszyn (studia stacjonarne i niestacjonarne)
Pedagogika (studia stacjonarne i niestacjonarne)
Pielęgniarstwo (studia stacjonarne)
Rolnictwo (studia stacjonarne i niestacjonarne)
Towaroznawstwo (studia stacjonarne i niestacjonarne)
Turystyka i rekreacja (studia stacjonarne i niestacjonarne)
 
Elektroniczna rejestracja na pozostałe kierunki trwa do 20 września. Kwalifikacja na studia odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Informacja o zakwalifikowaniu na studia zostanie wysłana w dniach 21-22 września:
• na indywidualne konto rekrutacyjne kandydata (zakładka wiadomości)
, oraz
• tradycyjną pocztą na wskazany przez Panią/Pana adres do korespondencji.
od 22 do 27 września - (od poniedziałku do piątku w godz. 9-15) przyjmowanie pełnej dokumentacji od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia, wydawanie decyzji, przyjmowanie opłaty za indeks i legitymację studencką (9 zł). Uwaga ! Dokumenty można składać osobiście (Krosno, Rynek 1) lub wysyłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego).

Teczka kandydata (opisana w lewym górnym rogu imieniem, nazwiskiem i adresem, a także na środku kierunkiem/specjalnością oraz trybem studiów) musi zawierać:
1) podanie (wydrukowane z systemu rejestracyjnego),
2) oryginał/odpis świadectwa dojrzałości (w przypadku świadectw zagranicznych wymagane jest przedłożenie zaświadczenia z Kuratorium Oświaty o ważności świadectwa,
3) świadectwo ukończenia szkoły średniej (dotyczy kandydatów z nową maturą),
4) kserokopię dowodu osobistego,
5) trzy fotografie (o wymiarze 37x52 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem),
6) oryginał dowodu wniesienia opłaty przez osobę ubiegającą się na studia, (wydrukowany z systemu rejestracyjnego).
7) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do studiowania (dotyczy kierunku Turystyka i rekreacja -  skierowanie można odebrać w Dziale Studiów, Krosno, ul. Rynek 1).
 

lista aktualności
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito