start

Filologia polska

 Studia podyplomowe Filologia polska

 
1.     Rodzaj studiów: doskonalące
2.     Odpłatność za studia: 2250 zł  (możliwość wpłaty w trzech ratach)
3.     Minimalna liczba uczestników: 20 osób
4.     Uczestnicy: Czynni nauczyciele języka polskiego
5.     Cel studiów: Przybliżenie słuchaczom najnowszych zjawisk literackich, językowych
i kulturowych, z którymi mogą się zetknąć w praktyce dydaktycznej oraz ukazanie nowych możliwości technologicznych i pedagogicznych związanych z rozwojem kultury cyfrowej.
6.     Program studiów: Bloki tematyczne: historycznoliteracki, językoznawczy, metodyczny  oraz blok obejmujący tematykę kultury współczesnej, mediów, rewolucji cyfrowej
i humanistyki współczesnej.
7.     Czas trwania: 3 semestry, 330 godzin, zjazdy sobota – niedziela
8.    Termin rekrutacji przedłużony został do dnia 15 paźdzernika 2018 roku
9.     Warunki rekrutacji: Złożenie kompletu wymaganych dokumentów:
a) podanie o przyjęcie na studia (wg wzoru),
b) potwierdzona kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
c) dwie fotografie,
d) kserokopia dowodu osobistego.
 
Dokumenty należy składać w Dziale Studiów PWSZ (Rynek 1, Krosno, pokój nr 1) lub przesłać drogą pocztową na adres:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
Rynek 1
38-400 Krosno
 
Warunkiem utworzenia studiów podyplomowych jest zebranie odpowiedniej liczby kandydatów
 
Więcej informacji:
 tel. 13 43 755 18

 

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito