start

Opłaty za studia niestacjonarne

Wysokość opłaty semestralnej za studia niestacjonarne
dla studentów I roku w roku akademickim 2018/2019

1. Budownictwo
1 800 zł
2. Energetyka
1 800 zł
3. Filologia angielska
1 900 zł
4. Górnictwo i geologia 1 800 zł
5. Informatyka
1 750 zł
6. Inżynieria środowiska
1 800 zł
7. Mechanika i budowa maszyn
1 800 zł
8. Pedagogika
1 800 zł
9. Pielęgniarstwo
1 850 zł
10. Produkcja i bezpieczeństwo żywności 1 650 zł
11. Towaroznawstwo
1 700 zł
12. Turystyka i rekreacja
1 650 zł
13. Wychowanie fizyczne
1 800 zł
14. Zarządzanie
1 750 zł
15. Zielarstwo 1 850 zł
 
Terminy wnoszenia opłat semestralnych:
 
-    semestr zimowy
I rata w wysokości 50% do 5 października 2018 r.
II rata w wysokości 50% do 15 listopada 2018 r.
 
-    semestr letni
I rata w wysokości 50% do 15 lutego 2019 r.
II rata w wysokości 50% do 15 kwietnia 2019 r.

 

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito