start

Sprawy studenckie

Informacja dotycząca stypendium socjalnego

BARDZO WAŻNE

 

Studenci, którzy będą ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego, a ich dochód nie przekracza 528 zł na osobę w rodzinie mają obowiązek złożyć, wraz z pozostałą dokumentacją o dochodach, zaświadczenie z ośrodka pomocy rodzinie (OPS, GOPS, MOPS) o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny obejmującego okres od roku bazowego (2018 rok) tj. roku poprzedzającego rok akademicki, w którym student ubiega się o stypendium. OPS na wydanie takiego zaświadczenia ma 30 dni od złożenia wniosku, a zaświadczenie ważne jest przez 6 miesięcy. W interesie studenta jest zatem zwrócenie się naj najszybciej do OPS o wydanie ww. zaświadczenia.

 

UWAGA! Należy zwrócić uwagę na treść wydanego zaświadczenia, gdyż informacja zawierająca tylko stwierdzenie, że student korzysta, lub nie korzysta z pomocy OPS jest NIEWYSTARCZAJĄCA.

 

Przedstawienie zaświadczenia, z którego nie wynika sytuacja dochodowa i majątkowa studenta i jego rodziny traktowane będzie jako niedostarczenie zaświadczenia, a konsekwencją będzie ODMOWA przyznania stypendium.

 

Obowiązek złożenia takiego zaświadczenia przez studenta wynika z art. 88 ust. 4 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.).

 

Wzór wniosku do OPS znajduje się na stronie internetowej uczelni.

Informacja dotycząca składania dokumentacji przed obroną

Informacje dotyczące składania dokumentacji przed obroną

Praca dyplomowa

 Poniżej zamieszczone są pliki zawierające wytycznie odnośnie przygotowania pracy dyplomowej

Pliki do pobrania

Procedura i regulamin dyplomowania

Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej

Wzór strony tytułowej

Zgłoszenie tematu pracy dyplomowej

Formularz zmiany promotora

Formularz oceny pracy dyplomowej

Wyciąg z regulaminu studiów odnośnie przygotowania pracy dyplomowej

Przepisy dotyczące weryfikacji prac dyplomowych

Podanie o udostępnienie danych

Rozporządzenie Rektora odnośnie programu antyplagiat

Egzamin dyplomowy

Poniżej informacje odnośnie egzaminu dyplomowego na kierunku Zarządzanie

Pliki do pobrania

Zestaw pytań/zagadnień do egzaminu dyplomowego

Zaliczenie seminarium

Poniżej plik zawierający informację odnośnie zaliczenia seminarium na 5 i 6 semestrze

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito