start

Projekty zrealizowane

Diagnostyka w sporcie kluczem do sukcesów polskich i słowackich klubów akademickich

14-09-2017

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia i Uniwersytet Preszowski w Preszowie w ramach programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 finansowanego z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) wspólnie realizują projekt „Diagnostyka w sporcie kluczem do sukcesów polskich i słowackich klubów akademickich”.

Projekt realizowany będzie od marca do grudnia 2013 r.

Głównym celem projektu, w myśl założeń określonych dla III osi priorytetowej programu,  jest wzmocnienie współpracy pomiędzy uczelniami obu krajów oraz społecznością akademicką obszaru pogranicza.

Projekt zakłada także wymianę doświadczeń oraz zacieśnienie współpracy ośrodków akademickich i akademickich klubów sportowych obszaru pogranicza w zakresie wzrostu poziomu sportowego oraz  w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom i obniżania poziomu ryzyka zachorowań na choroby cywilizacyjne.

Głównymi adresatami projektu są członkowie akademickich klubów sportowych, trenerzy i wykładowcy pracujący z młodzieżą akademicką, zawodnicy, studenci  działających po obu stronach granicy.

Realizacja projektu obejmuje wdrożenie następujących działań:

- przeprowadzanie systematycznych  badań diagnostycznych, powiązanych z edukacją,

organizację obozów siatkarskich w Preszowie,

- organizację obozu futsalu w Krośnie,

- organizację Festiwalu Sportu Akademickiego w Krośnie,

- organizację konferencji naukowej w Preszowie,

- przygotowanie i druk publikacji.

 

Biuro projektu:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
38-400 Krosno
Rynek 1, pok . 1
tel: 13 43 755 12
krystyna.tomkiewicz@pwsz.krosno.pl

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

lista aktualności
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito