start

Projekty zrealizowane

Geo-Karpaty – utworzenie polsko-ukraińskiego szlaku turystycznego

14-09-2017

Geo-Karpaty – utworzenie polsko-ukraińskiego szlaku turystycznego

 
Projekt pozwala na stworzenie innowacyjnego produktu turystycznego opartego na zasadach zrównoważonej turystyki oraz zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego regionów. Pomimo barier politycznych i administracyjnych pozwala na udostępnienie turystom terenów ekologicznych czystych i nie zmienionych przez człowieka. Projekt kreuje nowe warunki rozwoju przedsiębiorczości obszarów zapóźnionych gospodarczo w oparciu o zasoby dostępne na miejscu.
Projekt pozwala na integrację społeczeństw lokalnych po obu stronach granicy. Zaspokaja potrzebę integracji środowisk akademickich Polski i Ukrainy. Z drugiej strony sprzyja rozwojowi dziedzin nauki takich jak: geologia i turystyka. Daje szanse rozwoju osób trudniących się przewodnictwem turystycznym. Projekt stwarza możliwości bezpłatnego promowania istniejących oraz nowopowstałych firm obsługujących ruch turystyczny.
 
 
Podstawą rozwoju współpracy transgranicznej Polski i Ukrainy będzie szlak „Geo-Karpaty” stanowiący integralną całość i przebiegający przez terytorium obu krajów. Szlak stanie się podstawą do rozwoju turystyki transgranicznej. Realizacja projektu umożliwi wymianę wiedzy i doświadczeń z zakresu turystyki i geologii pomiędzy studentami i pracownikami Uniwersytetu Lwowskiego i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie. Dzięki zaangażowaniu przedstawicieli grup docelowych z Polski i Ukrainy stworzone będą podstawy szerszej współpracy transgranicznej.
Partnerzy skorzystają z rezultatów projektu po obu stronach granicy na równych zasadach. Szlak wpływa pozytywnie na poprawę atrakcyjności turystycznej regionów Polsko-Ukraińskiego pogranicza i motywuje do wzajemnych odwiedzin po obu stronach granicy.
 
 
Szlak, a zwłaszcza ośrodki turystyczno - informacyjne staną się miejscem spotkań i współpracy studentów Polski i Ukrainy. Podobne efekty można będzie osiągnąć w grupach osób zainteresowanych geoturystyką. Pomyślne zrealizowanie projektu może być podstawą do inicjowania wspólnych działań transgranicznych w przyszłości.
 
Oczekiwane rezultaty to:
-          Szlak geoturystyczny polsko – ukraińskiego pogranicza Karpat wraz ze strategią jego rozwoju;
-          Dwa wyremontowane obiekty turystyczno - informacyjne (jeden w Polsce, drugi na Ukrainie);
-          Portal internetowy i Publikacje.

Najważniejsze działania:

  1. Inwentaryzacja obiektów geoturystycznych
  2. Określenie przebiegu szlaku
  3. Prace remontowe – przygotowanie obiektów szkoleniowo- informacyjnych w Krośnie i Verhne Synevydne
  4. Oznakowanie szlaku
  5. Szkolenie przewodników
  6. Opracowanie koncepcji rozwoju szlaku
  7. Promocja szlaku i projektu


Biuro projektu:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
38-400 Krosno
Rynek 1, pok 8
tel: 13 43 755 19
patrycjapolchlopek@pwsz.krosno.pl

 

lista aktualności
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito