start

Projekty zrealizowane

Studia inżynierskie na kierunkach zamawianych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie

14-09-2017

Projekt dotyczy studentów studiow stacjonarnych rozpoczynających kształcenie w 2012 r. na kierunkach zamawianych tj. Budownictwo, Energetyka, Informatyka, Inżynieria środowiska oraz Mechanika i budowa maszyn. Zakres projektu obejmuje utworzenie programów stypendialnych, podniesienie atrakcyjności kształcenia poprzez realizację zajeć dodaktowych, zwiększenie współpracy uczelni z pracodawcami poprzez organizację staży krajowych i zagranicznych. Realizacja projektu obejmuje okres od 1 sierpnia 2012 do 31 grudnia 2015 r.

Projekt jest wspołfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Więcej informacji na stronie projektu:

http://inzynierskie.pwsz.krosno.pl

lista aktualności
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito