start

Projekty realizowane

Projekt pn. „Stawiam na naukę. Akademia młodego odkrywcy w PWSZ w Krośnie.” nr POWR.03.01.00-00-U053/17

05-09-2018

 

 

 

 

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji w zakresie kreatywności, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, przedsiębiorczości, umiejętności posługiwania się językami obcymi, a także umiejętności matematyczno-przyrodniczych uczestników i uczestniczek projektu poprzez opracowanie programów kształcenia i realizację działań dydaktycznych we współpracy z Urzędem Miasta Krosna dla dzieci w wieku od 7 do 16 lat służących rozwijaniu u jego uczestników kompetencji pozwalających na:

- rozbudzanie ich ciekawości poznawczej;
- stymulowanie intelektualnego, aksjologicznego i społecznego rozwoju młodego pokolenia;
- inspirowanie do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji;
- zapoznanie ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości.

Wsparciem zostaną objęte 1088 uczniów i uczennic krośnieńskich szkół, jednej szkoły z Brzozowa oraz 10 rodziców.

 

Okres realizacji projektu: od 01.09.2018 r. do 31.07.2020 r.

Dofinansowanie z UE: 204 820,84 zł.

 

Strona internetowa projektu: pwsz.krosno.pl/stawiamnanauke 

 

lista aktualności
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito