start

Projekty realizowane

Projekt pn. "Twórcze dzieci – w poszukiwaniu indywidualności." nr POWR.03.01.00-00-U043/17

05-09-2018

 

 

 

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji w zakresie kreatywności, innowacyjności, krytycznego myślenia, a także umiejętności matematyczno-przyrodniczych uczestników i uczestniczek projektu poprzez opracowanie programu kształcenia i realizację działań dydaktycznych we współpracy z Urzędem Miasta Krosna dla dzieci w wieku od 6 do 8 lat służących rozwijaniu u jego uczestników/-czek kompetencji pozwalających na:

- rozbudzanie ich ciekawości poznawczej;
- stymulowanie intelektualnego, aksjologicznego i społecznego rozwoju młodego pokolenia;
- inspirowanie do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji;
- zapoznanie ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości.

Wsparciem zostanie objętych 468 dzieci uczęszczających do klas 0 i I krośnieńskich szkół i przedszkoli oraz 10 rodziców.

 

Okres realizacji projektu: od 01.09.2018 r. do 31.07.2020 r.

Dofinansowanie z UE: 214 176,50 zł.

 

Strona internetowa projektu: pwsz.krosno.pl/tworczedzieci 

lista aktualności
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito