start

Projekty realizowane

Projekt pn. „Rozbudowa i wyposażenie infrastruktury laboratoryjnej PWSZ w Krośnie”, RPPK.06.04.02-18-0003/17-00

23-02-2018

 

 

Główne cele projektu to:

- poprawa warunków kształcenia zawodowego w województwie podkarpackim poprzez rozwój systemu szkolnictwa na poziomie wyższym

- podniesienie jakości praktycznej formy kształcenia w ramach studiów zawodowych w PWSZ w Krośnie.

 

Spodziewane efekty projektu

- poprawa jakości i zwiększenie popularności kształcenia zawodowego, szczególnie w zakresie kierunków inżynierskich,

- zacieśnienie współpracy z sektorem przedsiębiorstw i dostosowanie oferty kształcenia do jego potrzeb;

- zwiększanie dostępu do kształcenia na poziomie wyższym dla mieszkańców małych miast i obszarów wiejskich.

 

W ramach projektu wsparta zostanie oferta edukacyjna następujących kierunków:

- Mechanika i budowa maszyn,

- Budownictwo,

- Informatyka,

- Górnictwo i geologia,

- Energetyka,

- Produkcja i bezpieczeństwo żywności,

- Zielarstwo,

- Towaroznawstwo.

  

Zakres projektu

 Projekt obejmuje wykonanie robót budowlanych oraz dostawę wyposażenia do nowoczesnych laboratoriów dydaktycznych PWSZ w Krośnie. Prace będą realizowane w okresie od 01.02.2018 r. do 30.06.2020 r. w obrębie kampusów PWSZ przy ul. Żwirki i Wigury 9A oraz Dmochowskiego 12. Dodatkowo nowoczesne wyposażenie trafi do laboratoriów informatycznych zlokalizowanych przy ul. Wyspiańskiego 20. Wizja nowoczesnych obiektów dydaktycznych PWSZ kształcących profesjonalne kadry dla polskiej gospodarki została zaprezentowana na poniższych grafikach (udostępnione przez Pracownię Projektową „Majdak” Architekt Magdalena Krężałek – Majdak).

 

Finansowanie projektu

Maksymalne dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 wyniesie 19 235 499,93 zł.

 

Przydatne informacje:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

www.rpo.podkarpackie.pl

lista aktualności
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito