start

Projekty realizowane

Projekt pn. „Rozbudowa i wyposażenie infrastruktury laboratoryjnej PWSZ w Krośnie”, RPPK.06.04.02-18-0003/17-00

23-02-2018

 

 

Główne cele projektu to:

- poprawa warunków kształcenia zawodowego w województwie podkarpackim poprzez rozwój systemu szkolnictwa na poziomie wyższym

- podniesienie jakości praktycznej formy kształcenia w ramach studiów zawodowych w PWSZ w Krośnie.

 

Spodziewane efekty projektu

- poprawa jakości i zwiększenie popularności kształcenia zawodowego, szczególnie w zakresie kierunków inżynierskich,

- zacieśnienie współpracy z sektorem przedsiębiorstw i dostosowanie oferty kształcenia do jego potrzeb;

- zwiększanie dostępu do kształcenia na poziomie wyższym dla mieszkańców małych miast i obszarów wiejskich.

 

W ramach projektu wsparta zostanie oferta edukacyjna następujących kierunków:

- Mechanika i budowa maszyn,

- Budownictwo,

- Informatyka,

- Górnictwo i geologia,

- Energetyka,

- Produkcja i bezpieczeństwo żywności,

- Zielarstwo,

- Towaroznawstwo.

  

Zakres projektu

 Projekt obejmuje wykonanie robót budowlanych oraz dostawę wyposażenia do nowoczesnych laboratoriów dydaktycznych PWSZ w Krośnie. Prace będą realizowane w okresie od 01.02.2018 r. do 30.06.2020 r. w obrębie kampusów PWSZ przy ul. Żwirki i Wigury 9A oraz Dmochowskiego 12. Dodatkowo nowoczesne wyposażenie trafi do laboratoriów informatycznych zlokalizowanych przy ul. Wyspiańskiego 20.

 

Finansowanie projektu

Maksymalne dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 wyniesie 19 235 499,93 zł.

 

Przydatne informacje:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

www.rpo.podkarpackie.pl

lista aktualności
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito