start

Projekty realizowane

Projekt pt. „Innowacyjne kształcenie na kierunku Pielęgniarstwo – utworzenie Centrum Symulacji Medycznej w PWSZ w Krośnie"

05-01-2018

 

 

 Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie w procesie praktycznego kształcenia studentów kierunku Pielęgniarstwo, w tym utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej oraz wyszkolenie kadry naukowo-dydaktycznej i pracowników technicznych na potrzeby jego funkcjonowania.

  

Wsparciem w ramach projektu zostaną objęci:

-          studentki/ci kierunku Pielęgniarstwo,

-          kadra naukowo-dydaktyczna kierunku Pielęgniarstwo,

-          kadra zarządzająca,

-          pracownicy administracyjno-techniczni.

Główne zadania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu:

-          opracowanie programu rozwojowego w PWSZ w Krośnie w zakresie kształcenia metodą symulacji medycznej,

-          zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej,

-          program podnoszenia kompetencji dla kadry naukowo-dydaktycznej, technicznej i zarządzającej biorącej udział w projekcie,

-          zajęcia dla studentów metodą symulacji medycznej  i z udziałem pacjenta standaryzowanego,

-          opracowanie podręcznika z zakresu symulacji medycznej,

-          organizacja sympozjum w zakresie symulacji medycznej,

-          udział w konferencjach z zakresu symulacji medycznej,

-          wdrożenie programu standaryzowanych pacjentów.

 

Okres realizacji projektu: od 1 lutego 2018 do 31 lipca 2020 r.

Dofinansowanie z UE: 2 054 099,24 zł.

lista aktualności
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito