start

Projekty realizowane

Projekt konkursowy pt. „Akademia kreatywnego ucznia w PWSZ w Krośnie” nr POWR.03.01.00-00-C105/16

14-09-2017

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminą Miasto Krosno. Głównym celem projektu jest rozwój kompetencji uczestników projektu w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego.

Okres realizacji projektu: od 1 lutego 2017 do 31 grudnia 2018 r.

Wartość projektu: 237 525,00 zł

Dofinansowanie z UE: 200 186,07 zł

http://www.pwsz.krosno.pl/kopernik

 

 

lista aktualności
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito