start

Projekty realizowane

Projekt konkursowy pt. „Program rozwoju kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Krośnie” nr POWR.05.03.00-00-0015/15

14-09-2017

Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Szpitalem Specjalistycznym w Brzozowie. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Krośnie poprzez opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego.

W wyniku realizacji projektu uczelnia otrzyma kompleksowy program rozwojowy dla kierunku pielęgniarstwo, który przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia, zwiększenia liczby studentów, a w efekcie końcowym zwiększenia liczby wysokowykwalifikowanych absolwentów, posiadających dodatkowe kompetencje w dziedzinie onkologii.

Okres realizacji projektu: od 1 października 2016 do 31 marca 2022 r.

Wartość projektu: 1 574 796,00 zł

Dofinansowanie z UE: 1 327 238,06 zł

http://www.pwsz.krosno.pl/zamawiane


 

lista aktualności
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito