start

Oferty pracy

Konkurs na stanowisko profesora w Zakładzie Zarządzania

05-07-2019

Wymagania stawiane kandydatom:

•tytuł profesora zwyczajnego lub stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia,
•dorobek naukowy z obszaru zarządzanie i/lub ekonomia,
•wskazanie od 1 października 2019 r. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. S. Pigonia w Krośnie jako podstawowego miejsca pracy,
•dyspozycyjność – wykonywanie pracy w terminach wyznaczonych harmonogramem zajęć.

Wymagane  dokumenty:
-podanie,
-życiorys (CV),
-kserokopia aktu nadania tytułu profesora lub dyplomu doktora habilitowanego,
-wykaz publikacji,
-oświadczenie dotyczące wskazania od 1 października 2019 r. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. S. Pigonia w Krośnie jako podstawowego miejsca pracy,
-dokumenty potwierdzające dodatkowe wymagania.

Dokumenty złożone w postępowaniu konkursowych sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. W przypadku uzyskania stopnia naukowego poza granicami Polski należy dołączyć dokument stwierdzający równoważność posiadanego stopnia i tytułu z polskim odpowiednikiem (jeżeli wydanie takiego dokumentu przewidują obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa).


Wymogiem koniecznym jest załączenie podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik poniżej).

Dokumenty należy składać do 31 sierpnia 2019 r. w Dziale Kadr w godz. 8ºº - 15ºº lub przesłać na adres PWSZ w Krośnie, Rynek 1, 38-400 Krosno z dopiskiem „Konkurs na stanowisko profesora Zakładzie Zarządzania”.
       Dodatkowych informacji udzielamy pod numerem telefonu 13 43 755 37.
 

lista aktualności
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito