start

Oferty pracy

Konkurs na stanowisko instruktora w Zakładzie Inżynierii Środowiska i Górnictwa

05-07-2019

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Stanisława Pigonia w Krośnie
ogłasza konkurs na stanowisko instruktora
w Zakładzie Inżynierii Środowiska i Górnictwa

Wymagania stawiane kandydatom:

•ukończone studia magisterskie w zakresie inżynierii środowiska lub podobne,
•znajomość języka angielskiego technicznego,
•doświadczenie przy wykonawstwie i projektowaniu sieci oraz instalacji budowlanych (sanitarne, gazowe, wentylacja, klimatyzacja, ogrzewnictwo),
•gotowość do zatrudnienia w PWSZ jako podstawowym miejscu pracy,
•dyspozycyjność – wykonywanie pracy w terminach wyznaczonych harmonogramem zajęć.

Wymagane dokumenty:
- podanie,
- życiorys (CV),
- kserokopia odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych,
- dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje.


Wymogiem koniecznym jest załączenie podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik poniżej).

Dokumenty należy składać do 31 sierpnia 2019 r. w Dziale Kadr w godz. 8ºº - 15ºº lub przesłać na adres PWSZ w Krośnie, Rynek 1, 38-400 Krosno z dopiskiem „Konkurs na stanowisko instruktora  w Zakładzie Inżynierii Środowiska i Górnictwa”.
       Dodatkowych informacji udzielamy pod numerem telefonu 13 43 755 37.

Pliki do pobrania

lista aktualności
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito