start

Oferty pracy

Konkurs na stanowisko asystenta/instruktora w Zakładzie Mechaniki i Budowy Maszyn

10-10-2018

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Stanisława Pigonia w Krośnie
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta/instruktora w Zakładzie Mechaniki i Budowy Maszyn

Wymagania stawiane kandydatom:

•ukończone studia magisterskie w zakresie mechaniki, budowy maszyn, automatyki, robotyki, mechatroniki lub podobne,
•wiedza z zakresu mechaniki, projektowania i konstruowania systemów mechanicznych i mechatronicznych,
•znajomość języka angielskiego technicznego,
•dodatkowym atutem będzie otwarty przewód doktorski lub uczestnictwo w studiach doktoranckich,
•gotowość do zatrudnienia w PWSZ w Krośnie jako podstawowym miejscu pracy,
•dyspozycyjność – prowadzenie zajęć dydaktycznych w terminach wyznaczonych harmonogramem zajęć.

Wymagane dokumenty:
- podanie,
- życiorys (CV),
- kserokopia odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych,
- dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje.

Wymogiem koniecznym jest załączenie podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik poniżej).

Dokumenty należy składać do 30 listopada 2018 r. w Dziale Kadr w godz. od 8ºº - 15ºº lub przesłać na adres PWSZ w Krośnie,
Rynek 1, 38-400 Krosno z dopiskiem „Konkurs na stanowisko asystenta/instruktora  w Zakładzie Mechaniki i Budowy Maszyn”.
       Dodatkowych informacji udzielamy pod numerem telefonu 13 43 755 37.

Pliki do pobrania

lista aktualności
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito