start

Oferty pracy

Konkurs na stanowisko instruktora w Zakładzie Pielęgniarstwa

18-09-2018

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Stanisława Pigonia w Krośnie
ogłasza konkurs
na stanowisko instruktora w Zakładzie Pielęgniarstwa

Wymagania stawiane kandydatom:

• ukończone studia magisterskie z pielęgniarstwa,
• aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza,
• co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku pielęgniarki/pielęgniarza w placówkach ochrony zdrowia,
• umiejętność posługiwania się pakietem Office oraz wybranymi programami stosowanymi
w placówkach i w uczelni,
• gotowość do zatrudnienia w PWSZ jako podstawowym miejscu pracy,
• gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych i rozwoju naukowego,
• dyspozycyjność – wykonywanie pracy w terminach wyznaczonych harmonogramem zajęć.

Wymagane  dokumenty:
-podanie,
-życiorys (CV),
-kserokopia odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych,
-prawo wykonywania zawodu,
-dokumenty potwierdzające staż pracy,
-dokumenty potwierdzające dodatkowe wymagania,

- wymogiem koniecznym jest załączenie podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik poniżej).

Dokumenty należy składać do 31 października 2018 r. w Dziale Kadr w godz. od 8ºº - 15ºº lub przesłać na adres PWSZ w Krośnie,
Rynek 1, 38-400 Krosno z dopiskiem „Konkurs na stanowisko instruktora w Zakładzie Pielęgniarstwa”.
       Dodatkowych informacji udzielamy pod numerem telefonu 13 43 755 37.

Pliki do pobrania

lista aktualności
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito