start

Oferta kształcenia

Szkolenie specjalistyczne „Trening Zastępowania Agresji (ART)®”

05-12-2017

 

 

 

 

Dyrektor Niepublicznego Ośrodka Dokształcania przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie ogłasza nabór na szkolenie specjalistyczne „Trening Zastępowania Agresji (ART)®”

 

Dla kogo adresowane:

Szkolenie grupowe lub indywidualne przeznaczone jest dla studentów, w szczególności kierunków pedagogicznych i psychologicznych. Nauczycieli i wychowawców chcących uzyskać wiedzę oraz umiejętności z zakresu kontroli złości, rozwoju umiejętności społecznych oraz wnioskowania moralnego, co jest niezbędne w pracy pedagoga, psychologa oraz terapeuty w szkołach, placówkach dla młodzieży oraz zakładach dla nieletnich.

 

Cele szkolenia:

Uzyskanie wiedzy, rozwój wnioskowania moralnego oraz doskonalenie umiejętności prospołecznych, kontrolowania złości.

 

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:

·    Uczestnicy treningu TZA (ART)® poznają własny poziom złości oraz agresji, poziom rozwoju umiejętności społecznych oraz rozwoju moralnego za pomocą skutecznych narzędzi diagnostycznych.

·     Uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności, dzięki którym będą umieli:

a) wcześnie zdiagnozować, kontrolować złość i zachowywać się nieagresywnie;

b) opanują umiejętności prospołeczne niezbędne do skutecznego negocjowania we własnych środowiskach;

c) doskonalić wnioskowanie moralne.

· Trening TZA (ART)® autorstwa A. P. Goldsteina, B. Glicka, został wdrożony w USA i poza jej granicami m.in. w Polsce, Szwajcarii. Skuteczność treningu została nie jednorazowo potwierdzona przez zagranicznych naukowców m.in. Diflorio (2013), Gibbs (2013).

· Wyniki badań własnych wykazują, że ART jest bardzo obiecujący jako skuteczna metoda prowadząca do znaczącej zmiany w zachowaniu młodzieży
(zob.:
https://amity.pl/strefa-wiedzy/iryna-durkalevych-2017-trening-zastepowania-agresji-art-jako-innowacyjna-metoda-promujaca-zdrowie-psychiczne/).

 · Po ukończeniu szkolenia/kursu uczestnicy uzyskują certyfikat z logogramem potwierdzający udział w szkoleniu  specjalistycznym Trening Zastępowania Agresji (ART)® według A. P. Goldsteina, B. Glika (z zaliczeniem aktywnego uczestnictwa) lub zaświadczenie uczestnictwa (bez zaliczenia).

 

Program szkolenia:

Szkolenie składa się z trzech skoordynowanych i zintegrowanych modułów:

I. „Umiejętności społeczne” (składnik behawioralny),

II. „Kontrola złości” (składnik afektywny),

III. „Wnioskowanie moralne” (składnik poznawczy).

 

Forma prowadzenia zajęć:

Wykład teoretyczny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, ćwiczenia praktyczne  indywidualne i w grupach (kwestionariusze diagnozy agresji, umiejętności społecznych oraz moralności (z udzielaniem informacji zwrotnej), prezentacja i omówienie przypadków, prezentacja i ćwiczenie konkretnych technik terapeutycznych

 

Prowadzący: dr Iryna Durkalevych, Сertyfikowany Trener Treningu Zastępowania Agresji Amity®ART.

 

Organizacja zajęć:

Zajęcia odbywają się w PWSZ im. S. Pigonia w Krośnie przy ul. Kazimierza Wielkiego 8, 38-400 Krosno.

Czas trwania: 30 godzin

Koszt szkolenia: 1600 zł

W koszt kursu wliczono  podręcznik „Trening Zastępowania Agresji (ART)®” z płytą.

 

Liczba miejsc: szkolenie grupowe (8-10 osób) lub szkolenie indywidualne.

Termin składania zgłoszeń przedłużony do 31 stycznia 2018 roku

Formularz rejestracyjny
Wymagane dokumenty: kserokopia dowodu osobistego, wypełniony formularz rekrutacyjny, opłata rekrutacyjna w wysokości 200 zł.

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie

Rynek 1, 38-400 Krosno
Bank PEKAO SA
04 1240 4764 1111 0000 4865 3172

Dane do korespondencji:


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie

Rynek 1, 38-400 Krosno

z dopiskiem Szkolenie specjalistyczne „Trening Zastępowania Agresji (ART)®”

tel. 13 43 755 40

lista aktualności
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito