start

Oferta kształcenia

Metody pracy z dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych - warsztaty

23-12-2016

 

 

 

Dla kogo adresowane:

Warsztaty dla nauczycieli szkół różnego typu i placówek oświatowo-wychowawczych oraz zainteresowanych osób.

Cele:

  • Zdobycie  kompetencji w zakresie diagnozowania, analizowania i ewaluacji indywidualnych potrzeb ucznia.
  • Doskonalenie  umiejętności  zespołowego  planowania pracy  z  uczniem  posiadającym  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Program:

1. Metoda Ośrodków Pracy

2. Metoda Dobrego Startu

3.  Metoda Knillów

4.  Ruch Rozwijający W. Sherborne

5.  Metoda Behavioralna

6. Metody arteterapeutyczne, muzykoterapia, biblioterapia, choreoterapia

7.  Animatoterapia

8.  Elementy metody Gruszczyk-Kolczynskiej - dziecięca matematyka

9. Zachowania trudne - postępowanie

10. Dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce- np. dysleksja, dyskalkulia- sposoby terapii

11. Zaburzenia mowy i komunikacji- Ćwiczenie zachowań werbalnych ( Tracy Vail, Freeman), Komunikacja alternatywna (PCS, PECS, MAKATON, MÓWIK) 

Organizacja zajęć: Zajęcia odbywają się w budynku PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie przy ul. Kazimierza Wielkiego 8

Czas trwania warsztatów : 20 godzin

Koszt: 200 zł brutto

Opłata rekrutacyna 50 zł wliczona w koszt warsztatów

Wymagane dokumenty:

  • wypełniony formularz rejestracyjny
  • potwierdzenie wpłaty na konto:

Niepubliczny Ośrodek Dokształcania przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie
Rynek 1
38-400 Krosno
nr konta 04 1240 4764 1111 0000 4865 3172

Tytułem: Metody pracy z dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych

wraz z podaniem imienia i nazwiska uczestnika warsztatu

 

Termin składania podań – do 30 kwietnia 2019 roku

 KLIKNIJ TUTAJ ABY WYŚWIETLIĆ FORMULARZ REJESTRACYJNY

 

 

 

 

 

lista aktualności
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito