start

Aktualności

Nabór na kurs „Animatora czasu wolnego w turystyce”

25-09-2018

Dyrektor Niepublicznego Ośrodka Dokształcania przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie ogłasza:

 

Nabór na kurs „Animatora czasu wolnego w turystyce”

 

 

 

 

 

Dla kogo adresowany:

 

 

 

 

     Kurs skierowany jest do osób pragnących w przyszłości podjąć pracę animatora czasu wolnego w hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, resortach turystycznych.

 

 

Cel szkolenia:

 

 

 

 

Celem kursu jest przekazanie niezbędnych wiadomości i umiejętności z zakresu:

- technik pozyskiwania uczestników zabawy,

 - planowania i organizacji różnorodnych zajęć animacyjnych,

- tworzenia ciekawych ofert spędzania czasu wolnego dla różnorodnych środowisk
oraz grup  wiekowych,
- samodzielnego prowadzenia zajęć animacyjnych.

 

Uczestnicy:

 

     Studenci wszystkich kierunków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie oraz  zainteresowani spoza uczelni w/w kursem.

 

 

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:

 

 

 

 

 

     Kurs zawiera wszystkie niezbędne informacje potrzebne w pracy Animatora Czasu Wolnego.

 

 

Biorąc udział w kursie zyskasz wiedzą i umiejętności z zakresu:

 

 

- organizacji zajęć animacyjnych

 

 

- technik integrujących grupę

 

- działań rozwijających zaufanie w grupie

- zabaw ułatwiających poznanie uczestników i otoczenia

 

- atrakcyjnych gier  

 

- działań scenicznych

- ćwiczeń w kształtowaniu pozytywnego obrazu własnej osoby

 

 

 

 

Program szkolenia:

 

 

 

Lp.

 

Tematyka zajęć

 

Liczba godzin

1.

 

Plan pracy animatora all-round

2

2.

 

Techniki integrujące grupę zadaniową

2

3.

 

Propozycje działań rozwijających zaufanie w grupie

2

4.

 

Zabawy ułatwiające poznanie uczestników i otoczenia

3

5.

 

Pierwsze kontakty w grupie – stare i nowe zabawy towarzyskie

3

6.

 

Gry i zabawy na niepogodę „ciche”

3

7.

Techniki plastyczne przydatne w animacji różnych grup wiekowych

2

8.

Scenariusze imprez fabularyzowanych –przygoda nie tylko dla najmłodszych

4

9.

Blok ćwiczeń i zabaw rozwijających wyobraźnię i twórcze myślenie

3

10.

 

Metody informacji zwrotnej

1

11.

 

Działania sceniczne- tworzenie scenek teatralnych

3

12.

 

Ćwiczenia w kształtowaniu pozytywnego obrazu własnej osoby

3

 

Czas trwania: 31 godzin.

 

Koszt szkolenia: 250 zł

     W koszt kursu wliczono  materiały dydaktyczne ( scenariusze działań animacyjnych)

 

 

Organizacja zajęć:

 

     Zajęcia odbywają się w obiektach PWSZ im. S. Pigonia w Krośnie przy ul. Wyspiańskiego 20

38-400 Krosno.

 


Liczba miejsc:

 

 

25 osób

 

     W przypadku zbyt dużej ilości chętnych o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Istnieje możliwość zorganizowania grup dodatkowych.

 

 


Wymagane dokumenty:

 

1. Oryginał lub poświadczone za zgodność z oryginałem 

a) świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej lub

b) świadectwo dojrzałości lub

c) dyplom ukończenia szkoły wyższej.

Przesyłanie dokumentów: w terminie do 30 października 2018 r

Wymagane dokumenty proszę przesłać w białej wiązanej teczce.

Dokumenty proszę przesyłać na adres:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie

 

Kurs Animatora czasu wolnego w turystyce

 

ul. Wyspiańskiego 20

38-400 Krosno


Kontakt: 13-43-755-60

E-mail:  ik@pwsz.krosno.pl

 

2.Wniosek kandydata (do wydrukowania po dokonaniu rejestracji elektronicznej na stronie pwsz.krosno.pl),

Rejestracja elektroniczna wyłącznie w terminie: 30 października 2018 r. na stronie:

https://ankiety.pwsz.krosno.pl/index.php?r=survey/index&sid=234352

 

Decyduje kolejność zgłoszeń przesłanych w wersji papierowej do uczelni.

Informujemy kandydatów, że zgłoszenia niekompletne i przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. (Decyduje data stempla pocztowego!).

 

 

lista aktualności
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito