start

Wydawnictwa

Wydawnictwa PWSZ w Krośnie
 
Uczelnia wydaje prace naukowe i pomoce dydaktyczne. Od roku 2002 r. ukazało się kilkadziesiąt  tomów. Wydawane są również publikacje okolicznościowe: księgi ku czci zasłużonych pracowników, tomy wierszy i materiały pokonferencyjne. Od 2000 r. ukazuje się gazetka uczelniana Juvenis; od 2007 r. pod zmienionym tytułem Biuletyn Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie.
 
Wydawnictwa PWSZ można zamawiać poprzez adres e-mail:
 
 Publikacje PWSZ w Krośnie
 
Do tej pory uczelnia wydała następujące pozycje:
 
 
 

Zeszyt 76
English Vocabulary for Nurses and Medical Professionals
Agnieszka Antosz-Kasprzyk
Spis treści - PDF
Krosno 2019
Stron 225
Format B5
ISBN ISBN 978-83-64457-52-4
Cena: 11,00 zł

Zeszyt 74
ACCROSS BORDERS: CULTURE IN DIALOGUE
Red.: Władysław Chłopicki, Liisi Laineste
Spis treści - PDF
Krosno 2018
Stron 228
Format B5
ISBN 978-83-64457-42-5
Cena: 62,00 zł

Zeszyt 72
RÓŻNORODNOŚĆ ZASTOSOWANIA BADAŃ NAUKOWYCH W TEORII I PRAKTYCE
ZARZĄDZANIA

Red.: Piotr Lenik
Spis treści - PDF
Krosno 2017
Stron 434
Format B5
ISBN 978-83-64457-32-6
Cena:  26,00 zł
Zeszyt 71
ACCROSS BORDERS: THE WEST LOOKS EAST
Red.: Władysław Chłopicki, Joanna Ziobro-Strzępek
Spis treści - PDF
Krosno 2017
Stron 337
Format B5
ISBN 978-83-64457-27-2
Cena: 25,00 zł
 

Zeszyt 70
ZARZĄDZANIE W SEKTORACH PRYWATNYM ORAZ PUBLICZNYM
Red.: Piotr Lenik
Spis treści - PDF
Krosno 2016
Stron 476
Format B5
ISBN 978-83-64457-23-4
Cena: 18,00 zł

  Zeszyt 69
PODRĘCZNIK ĆWICZEŃ Z PARTNEREM
Gabriel Szajna, Lucyna Szajna
Spis treści - PDF
Krosno 2018
Stron 113
Format B5
ISBN 978-83-64457-24-1
Cena: 15,00 zł
Zeszyt 68
EFEKTYWNOŚĆ ZARZĄDZANIA ZASOBAMI ORGANIZACYJNYMI
Red.: Piotr Lenik
Spis treści - PDF
Krosno 2015
Stron 412
Format B5
ISBN 978-83-64457-17-3
Cena 18,00 zł

Zeszyt 67
WSPÓŁCZESNE DYLEMATY ZARZĄDZANIA
Red.: Piotr Lenik
Spis treści - PDF
Krosno 2014
Stron 244
Format B5
ISBN 978-83-64457-08-1
Cena: 30,00 zł

Zeszyt 66
PEDAGOGIKA KULTURY A POSMODERNISTYCZNE KONCEPCJE WYCHOWANIA
Małgorzata Świdrak
Spis treści - PDF
Krosno 2014
Stron 166
Format B5
ISBN 978-83-64457-07-4
Cena: 22,00 zł

Zeszyt 65
INTEGRACJE METALI CIĘŻKICH ZE ŚRODOWISKIEM MOKRADŁOWYM -
TEORIA I PRAKTYKA INZYNIERII EKOLOGICZNEJ

Włodzimierz Wójcik
Spis treści - PDF
Krosno 2014
Stron 244
Format B5
ISBN 978-83-64457-05-0
Cena: 25,00 zł

Zeszyt 63
ANATOMIA „RUNETU". 
ROSYJSKOJĘZYCZNY INTERNET JAKO EXTRA TERRITORUM BYŁEGO ZSRR

Bartosz Gołąbek
Spis treści - PDF
Krosno 2014
Stron 180
Format B5
ISBN 978-83-64457-03-6
Cena: 24,00 zł
Zeszyt 62
STANOWISKO KOMPUTEROWE DLA SYSTEMU SOLARIS
Wiesław Wajs, Marcin Kijowski
Spis treści - PDF
Krosno 2014
Stron 96
Format B5
ISBN 978-83-64457-02-9
Cena: 15,00 zł

Zeszyt 61
PAPERS ON LANGUAGE, CULTURE AND LITERATURE part 4
Red.: Alicja Witalisz
Spis treści - PDF
Krosno 2013
Stron 356
Format B5
ISBN 978-83-64457-01-2
Cena: 22,00 zł

Zeszyt 60
EDUKACJA WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNOŚCI.
RODZINA – SZKOŁA – REGION – KULTURA

red. Barbara Lulek, K. Szmyd
Spis treści - PDF
Krosno 2014
Stron 426
Format B5
ISBN 978-93-89295-93-4
Cena: NAKŁAD WYCZERPANYł
 

Zeszyt 59
Przygotowanie motoryczne siatkarza: podstawy
teoretyczne: przykłady ćwiczeń

Krzysztof Frączek
Spis treści - PDF
Krosno 2012
Stron 185
Format B5
ISBN 978-83-89295-92-7
Cena:10,00 zł

  Zeszyt 58
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY ŚWIĘTEJ TRÓJCY W KROSNIE W PANORAMIE DZIEJÓW MIASTA
Red.: Piotr Łopatkiewicz
Spis treści - PDF
Krosno 2012
Stron 276
Format B5
ISBN 978-83-89295-89-x
 Cena: 15,00 zł
Zeszyt 57
ONOMASTYKA LITERACKA W PROZIE O TEMATYCE WIEJSKIEJ WŁADYSŁAWA ORKANA
Katarzyna Obrzut
Spis treści - PDF
Krosno 2012
Stron 212
Format B5
ISBN 978-83-89295-84-9
Cena: 11,00 zł
Zeszyt 56
RODZINA I SZKOŁA. MIĘDZY WSPÓŁPRACĄ A WSPÓŁZAWODNICTWEM
red. Barbara Lulek
Spis treści - PDF
Krosno 2012
Stron 350
Format B5
ISBN 978-83-89295-83-0
Cena: NAKŁAD WYCZERPANY
Zeszyt 55
PAPERS ON LANGUAGE, CULTURE AND LITERATURE part 3
Alicja Witalisz
Spis treści - PDF
Krosno 2011
Stron 384
Format B5
ISBN 978-83-89295-78-4
Cena: 11,00 zł
 

Zeszyt 54
WYCHOWANIE FIZYCZNE W SZKOLE W OKRESIE REFORMY PROGRAMOWEJ SYSTEMU
EDUKACJI

Krzysztof Warchoł
Spis treści - PDF
Krosno 2011
Stron 560
Format B5
ISBN 978-8-389295-73-3
Cena: 24,00 zł

  Zeszyt 53
TQM. INSTRUMENTARIUM DOSKONALENIA JAKOŚCI
Piotr Lenik
Spis treści - PDF
Krosno 2011
Stron 200
Format B5
ISBN 978-83-89295-72-5
Cena: 12,00 zł
 

Zeszyt 52
BASIC ENGLISH IN MEDICINE AND NURSING
Spis treści - PDF
Krosno 2011
Stron 200
Format B5
ISBN 978-83-89295-69-5
NAKŁAD WYCZERPANY

  Zeszyt 51
WYBRANE PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ TEORII I METODYKI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
Krzysztof Warchoł, Wojciech J. Cynarski
Krosno 2011
Stron 288
Format B5
ISBN 978-83-89295-64-4
Cena: 28,00 zł
  Zeszyt 50
PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
JAKO INSTRUMENT POLITYKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI ŚRODOWISKA
Ewa J. Lipińska
Spis treści - PDF
Krosno 2011
Stron 144
Format B5
ISBN: 978-83-89295-63-6
Cena: 21,00 zł
  Zeszyt 49
BUDOWNICTWO OGÓLNE. PODSTAWY BUDOWNICTWA. CZĘŚĆ I
Mohamed Ahmad
Spis treści - PDF
Krosno 2010
Stron 260
Format B5
ISBN: 978-83-89295-62-8
NAKŁAD WYCZERPANY
 
Zeszyt 48
PIŁKA SIATKOWA. TECHNIKA. METODYKA NAUCZANIA. PRZYKŁADY ĆWICZEŃ
Krzysztof Frączek
Spis treści - PDF
Krosno 2010
Stron 176
Format B5
ISBN 978-83-89295-49-0
Cena: 20,00 zł
  Zeszyt 47
DZIENNIKARSTWO W PIGUŁCE
Krzysztof Kamiński
Spis treści - PDF
Krosno 2010
Stron 144
Format B5
ISBN 978-83-89295-53-9
Cena: 17,00 zł
 
Zeszyt 46
SPRACHE – LITERATUR – KULTUR. ACTA GERMANICA I
Hrsg.: Mariola Wierzbicka
Spis treści - PDF
Krosno 2010
Stron 280
Format B5
ISBN 978-83-89295-44-X
Cena: 26,00 zł
  Zeszyt 45
WYBRANE ZAGADNIENIA Z PEDEUTOLOGII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
Krzysztof Warchoł
Spis treści - PDF
Krosno 2010
Stron 88
Format B5
ISBN 978-83-89295-38-5
Cena: 7,00 zł
Zeszyt 44
PODSTAWY FIZJOLOGII I ANATOMII CZŁOWIEKA Z ELEMENTAMI FIZJOLOGII WYSIŁKU
FIZYCZNEGO
Łukasz Wojtyczek, Tomasz Szarłowicz
Spis treści - PDF
Krosno 2009
Stron 152
Format B5
ISBN 978-83-89295-39-3
Cena: 15,00 zł
 

Zeszyt 43
AKADEMICKA KLTURA FIZYCZNA NA PRZEŁOMIE STULECI
T. 2: UWARUNKOWANIA HISTORYCZNO-SOCJOLOGICZNE

Red.: Emilian Zadarko, Zbigniew Barabasz
Spis treści - PDF
Krosno 2009
Stron 396
Format B5
ISBN 978-83-89295-37-7
Cena: 17,00 zł

  Zeszyt 42
WYBRANE ZAGADNIENIA Z TEORII SPORTU
Red.: Zbigniew Barabasz i Emilian Zadarko
Spis treści - PDF
Krosno 2009
Stron 216
Format B5
ISBN 978-83-89295-24-5
Cena: 10,00 zł
 
Zeszyt 41
INFRASTRUKTURA OBSZARÓW WIEJSKICH
Sławomir Stec, Zdzisław Kryński
Spis treści - PDF
Krosno 2009
Stron 160
Format B5
ISBN 978-83-89295-32-6
Cena: 9,00 zł
 
Zeszyt 40
DAS NATIONALGEFÜHL DER DEUTSCHEN UND POLEN ZUM AUSKLANG DER ÄRA
NAPOLEONS.
Kurze literarische Form als Zeuge der Geschichte und ihres Haupthelden
Krystyna Szayna-Dec
Spis treści - PDF
Krosno 2009
Stron 184
Format B5
ISBN 978-83-89295-03-2
Cena: 10,00 zł
  Zeszyt 39
NAUCZYCIEL WOBEC WYZWAŃ EDUKACJI ZINTEGROWANEJ
Red.: Krzysztof Polak
Spis treści - PDF
Krosno 2009
Stron 160
Format B5
ISBN 978-83-89295-18-0
Cena: 9,00 zł
  Zeszyt 38
TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE UWARUNKOWANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
W SZKOLE
Red. Krzysztof Warchoł i Łukasz Wojtyczek
Spis treści - PDF
Krosno 2009
Stron 376
Format B5
ISBN 978-83-89295-19-9
Cena: 20,00 zł
 
Zeszyt 37
CULTURE LANGUAGE AND LITERATURE ACROSS BORDER REGIONS
Proceedings of the international conference Košice, 28–29 April 2008
Ed.: Pavol Štekauer, Slavka Tomaščíková, Władysław Witalisz
Spis treści - PDF
Krosno 2009
Stron 336
Format B5
ISBN 978-89295-09-1
Cena: 16,00 zł
  Zeszyt 36
WYBRANE PROBLEMY SPOŁECZNO-EKONOMICZNE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
Red.: Dariusz Kusz, Zdzisław Kryński
Spis treści - PDF
Krosno 2009
Stron 232
Format B5
ISBN 978-83-89295-08-3
Cena: 12,00 zł
Zeszyt 35
PRODUKCJA ZWIERZĘCA
Red. Maria Ruda, Małgorzata Górka, Sławomir Stec
Spis treści - PDF
Krosno 2009
Format B5
ISBN 978-83-89295-04-0
Cena: 14,00 zł
  Zeszyt 34
PODSTAWY ELEKTRONIKI CYFROWEJ Laboratorium część I
Red.: Bogusław Wiśniewski
Spis treści - PDF
Krosno 2010
Stron 168
Format B5
ISBN 978-83-89295-17-0
Cena: 15,00 zł
Zeszyt 33
PRODUKCJA ROŚLINNA
Red.: Maria Ruda, Sławomir Stec
Spis treści - PDF
Krosno 2009
Stron 149
Format B5
ISBN 978-83-89295-07-5
Cena: 11,00 zł
 
Zeszyt 32
SPOŁECZEŃSTWO I GOSPODARKA SUBREGIONU KROŚNIEŃSKIEGO NA PRZEŁOMIE
XX i XXI WIEKU
Red.: Czesław Guzik i Łukasz Szmyd
Spis treści - PDF
Krosno 2008
Stron 160
Format B5
ISBN 978-83-89295-12-5
Cena: 16,00 zł
Zeszyt 31
TURYSTYKA W ROZWOJU OBSZARÓW GÓRSKICH W POLSKO-UKRAIŃSKIEJ
STREFIE KARPAT
Witold Półtorak, Łukasz Szmyd
Spis treści - PDF
Krosno 2008
Stron 220
Format B5
ISBN 978-83-89295-02-6
Cena: 13,00 zł
Zeszyt 30
INFORMATYCZNE SYSTEMY REZERWACYJNE W TURYSTYCE
Robert Rajs
Spis treści - PDF
Krosno 2007
Stron 192
Format B5
ISBN 978-83-89295-91-0
Cena: 13,00 zł

Zeszyt 29
Z DZIEJÓW LEKKOATLETYKI W POLSCE. TRADYCJE CHODU SPORTOWEGO
OD TADEUSZA KUCHARA  DO ROBERTA KORZENIOWSKIEGO (1904-2004)
Stanisław Zaborniak
Spis treści - PDF

Krosno 2008
Stron 440
Format B5
ISBN 978-83-89295-96-5
Cena: 28,00 zł

Zeszyt 28
STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU TURYSTYKI W REGIONACH POLSKI
Materiały Międzyuczelnianej Konferencji Studenckich Kół Naukowych
27-28 kwietnia 2006
 
Red.:  Łukasz Wojtyczek
Spis treści - PDF
Krosno 2007
Stron 128
Format B5
ISBN 978-83-89295-81-1
Cena: 12,00 zł

Zeszyt 27
CULTURE, LANGUAGE AND LITERATURE IN EUROPEAN WORLD BORDER REGIONS
Władysław Witalisz
Spis treści - PDF

Krosno 2007
Stron 288
Format B5
ISBN 978-83-89295-86-6
Cena: 18,00 zł
Zeszyt 26
PONAD GRANICAMI. KULTURA, LITERATURA I JĘZYK OBSZARÓW POGRANICZA
Joanna Kułakowska-Lis, Kazimierz Sikora
Spis treści - PDF
Krosno 2007
Stron 192
Format B5
ISBN 978-83-89295-76-7
Cena: 14,00 zł

Zeszyt 25
MIEJSCE I ROLA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PO REFORMIE SYSTEMU
EDUKACJI
Krzysztof Warchoł i Łukasz Wojtyczek
Spis treści - PDF
Krosno 2007
Stron 303
Format B5
ISBN 978-83-89295-66-8
Cena: 33,00 zł

Zeszyt 24
STUDIA I SZKICE Z DZIEJÓW SPORTU NA PODKARPACIU
Red.: Stanisław Zaborniak
Spis treści - PDF
Krosno 2007
Stron 128
Format B5
ISBN 978-83-89295-61-3
Cena: 9,00 zł

Zeszyt 23
STUDIA I SZKICE Z DZIEJÓW TURYSTYKI NA PODKARPACIU
Red. Stanisław Zaborniak
Spis treści - PDF

Krosno 2006
Stron 196
Format B5
ISBN 83-89295-46-6
Cena: 10,00 zł

Zeszyt 21
PARADYGMATY OCENY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW
Marek Smoleń
Spis treści - PDF

Krosno 2006
Stron 194
Format B5
ISBN 83-89295-26-1
Cena: 14,00 zł
Zeszyt 20
WYBRANE PROBLEMY ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
Red.: Maria Ruda, Dariusz Kusz
Spis treści - PDF

Krosno 2006
Stron 178
Format B5
ISBN 83-89295-21-0
Cena: 12,00 zł
Zeszyt 19
PAPERS ON LANGUAGE AND LITERATURE II
Red.: Alicja Witalisz
Spis treści - PDF

Krosno 2005
Stron 236
Format B5
ISBN 83-89295-16-4
Cena: 15,00 zł
Zeszyt 18
ĆWICZENIA LABORATORYJNE Z FIZYKI
Renata Bal-Pyrcz
Spis treści - PDF

Krosno 2005
Stron 151
Format B5
ISBN 83-89295-35-0
Cena: 11,00 zł
Zeszyt 17
LITERATURA-JĘZYK-REGION
Red.: Kazimierz Sikora,  Joanna Kułakowska-Lis
Spis treści - PDF

Krosno 2005
Stron 108
Format B5
ISBN 83-89295-95-4
Cena: 8,00 zł
 

Zeszyt 16
Z TRADYCJI TURYSTYKI I SPORTU NA PODKARPACU
Red.: Stanisław Zaborniak
Spis treści - PDF
Krosno 2005
Stron 119
Format B5
ISBN 83-89295-90-3
NAKŁAD WYCZERPANY

Zeszyt 15
TURYSTYKA WIEJSKA A ROZWÓJ I WSPÓŁPRACA REGIONÓW: materiały
Sesji Naukowej zorganizowanej w ramach XI Ogólnopolskiego Sympozjum
Agroturystycznego, Iwonicz Zdrój 27-29 września 2005
Red.: Zdzisław Kryński, Elżbieta Kmita-Dziasek
Spis treści - PDF
Krosno 2005
Stron 400
Format B5
ISBN 83-89295-85-7
NAKŁAD WYCZERPANY
Zeszyt 14
WIELOZADANIOWE I WIELODOSTĘPNE SYSTEMY OPERACYJNE
Robert Rajs
Spis treści - PDF

Krosno 2005
Stron 200
Format B5
ISBN 83-89295-80-6
Cena: 16,00 zł
Zeszyt 13
FILLED WITH MANY-SPLENDORED WORDS
PAPERS ON CULTURE, LANGUAGE AND LITERATURE IN HONOUR OF PROF. DR.
FRITZ HANS KÖNIG
Red.: Alicja Witalisz
Spis treści - PDF
Krosno 2005
Stron 307
Format B5
ISBN 83-89295-75-X
Cena: 22,00 zł
Zeszyt 12
ALGEBRA
Andrzej Gonet, Wiesław Niedoba
Spis treści - PDF

Krosno 2005
Stron 116
Format B5
ISBN 83-89295-70-9
Cena: 11,00 zł

Zeszyt 11
PODSTAWY OCHRONY ŚRODOWISKA OD ATMOSFERY DO GÓROTWORU
Ewa Lipińska
Spis treści - PDF

Krosno 2004
Stron 300
Format B5
ISBN 83-89295-65-2
Cena: 25,00 zł

Zeszyt 10
PROBLEMY EKOLOGICZNE EUROREGIONU KARPACKIEGO
Red.: Kazimierz Twardowski
Spis treści - PDF
Krosno 2004
Stron 472
Format B5
ISBN 83-89295-60-1
NAKŁAD WYCZERPANY
Zeszyt 9
PAPERS ON LANGUAGE, CULTURE AND LITERATURE
Red.: Władysław Witalisz
Spis treści - PDF

Krosno 2004
Stron 104
Format B5
ISBN 83-89295-45-8
Cena: 7,00 zł
Zeszyt 8
ANATOMIA UKŁADU RUCHU CZŁOWIEKA Z ELEMENTAMI ANATOMII CZYNNOŚCIOWEJ
Łukasz Wojtyczek
Spis treści - PDF

Krosno 2004
Stron 94
Format B5
ISBN 83-89295-35-0
Cena: 15,00 zł
Zeszyt 7
RACHUNEK RÓŻNICZKOWY JEDNEJ ZMIENNEJ
Andrzej Gonet Wiesław Niedoba
Spis treści - PDF

Krosno 2003
Stron 123
Format B5
ISBN 83-89295-30-X
Cena: 11,00 zł
Zeszyt 6
RACHUNEK CAŁKOWY JEDNEJ ZMIENNEJ
Andrzej Gonet Wiesław Niedoba
Spis treści - PDF

Krosno 2002
Stron 77
Format B5
ISBN 83-89-295-25-3
NAKŁAD WYCZERPANY
 

Zeszyt 5
MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ Z BIOCHEMII
Henryk Różański
Spis treści - PDF

Krosno 2003
Stron 49
Format B5
ISBN 83-89295-20-2
Cena: 6,00 zł

 

Zeszyt 4
FUNKCJONOWANIE ORGANIZMU CZŁOWIEKA
Kazimierz Pasternak
Spis treści - PDF
Krosno 2003
Stron 159
Format B5
ISBN 83-89295-15-6
NAKŁAD WYCZERPANY

 

Zeszyt 3
GOSPODARKA ODPADAMI
Ewa Lipińska
Spis treści - PDF
Krosno 2003
Stron 323
Format B5
ISBN 83-89295-10-5
NAKŁAD WYCZERPANY

 

Zeszyt 2
ZIELE UND METHODEN DES GERMANISTISCHEN LIZENZIAT - STUDIUMS
Oprac.: Renata Budziak, Wiesław Wawrzyniak
Spis treści - PDF
Krosno 2003
Stron 77
Format B5
ISBN 83-89295-05-9
Cena: 8,00 zł

Zeszyt 1
NAUCZANIE ZINTEGROWANE W SZKOLE
Red.: Jadwiga Kędzierska, Krzysztof Polak
Spis treści - PDF

Krosno 2002
Stron 239
Format B5
ISBN 83-89-295-00-8
Cena: 11,00 zł

 

Inne pozycje

STUDIA PIGONIANA
ROCZNIK PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. S. PIGONIA W KROŚNIE: Contra spem Spero: Przeciw niepamięci

Red. Grzegorz Przebinda, Joanna Kułakowska-Lis, Leokadia Styrcz-Przebinda, Dominik Wróbel,
Franciszek Tereszkiewicz
Spis treści - PDF
Stron 280
ISBN 978-83-64457-53-1
Cena: 46,00 zł
 

Porady na zdrowie nr 1(52)2020
Kwartalnik

red. Jolanta WItkoś, Krzysztof Kamiński
Spis treści
Stron 34
ISSN 1897 8592
Cena 8,00 zł

ROŚLINY ZIELARSKIE, KOSMETYKI NATURALNE I ŻYWNOŚĆ FUNKCJONALNA
Monografia Naukowa VI konferencji. Medycyna komplementarna w zapobieganiu i leczeniu chorób cywilizacyjnych
Spis treści - PDF
Red.: Grzegorz Bazylak, Henryk Różański
Krosno - Wrocław 2019
Stron 384
Format B5
ISBN 978-83-64457-54-8
Cena: 55,00 zł

ROŚLINY ZIELARSKIE, KOSMETYKI NATURALNE I ŻYWNOŚĆ FUNKCJONALNA
Nowe nadzieje fitoterapii. Monografia  naukowa
Spis treści - PDF
Red.: Grzegorz Bazylak, Henryk Różański
Krosno - Wrocław 2019
Stron 338
Format B5
ISBN 978-83-64457-51-7
Cena: 55,00 zł

Krosno Miasto i Ludzie
red. Joanna Kułakowska- Lis, Franciszek Tereszkiewicz
Krosno: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im S. Pigonia
Krosno 2019
Spis treści - PDF
Stron 106
Format B5
ISBN 978-83-64457-49-4
Cena 35, 00 zł

Herbalism: czasopismo naukowe nr 1(5)/19
Krosno: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie : Polskie Towarzystwo Zielarzy
i Fitoterapeutów
Krosno
Spis treści - PDF
Stron 143
Format B5
ISSN 2450-4963
Cena 25, 00 zł
 

W kraju tysiąca jezior: obraz Finlandii w rosyjskiej literaturze podróżniczej (1809-1917)
Adam Nowakowski
Krosno 2018
Spis treści PDF
Stron 346
Format B5
ISBN 978-83-64457-45-6
Cena: 23,00 zł

 

Jakość produktów sektora- rolno -spożywczego i jego pozycja na rynku
Red. Barbara Krochmal Marczak
Krosno 2018
Spis treści PDF
Stron 225
Format B5
ISBN978-83-64457-43-2
Cena:  17,00 zł

 

Herbalism: czasopismo naukowe nr 1(4)/18
Krosno: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie : Polskie Towarzystwo Zielarzy
i Fitoterapeutów
Krosno
Spis treści PDF
Stron 205
Format B5
ISSN 2450-496
Cena: 25,00 zł

 

Herbalism: czasopismo naukowe nr 1(3)/17
Krosno: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie : Polskie Towarzystwo Zielarzy
i Fitoterapeutów
Krosno
Spis treści PDF
Stron 179
Format B5
ISSN 2450-4963
Cena 25, 00 zł

 

Robert Wojciech Portius – krośnieński mieszczanin, kupiec i fundator: studia z dziejów diaspory szkockiej
na ziemiach Rzeczypospolitej oraz relacji polsko-wegierskich w dobie nowożytnej

Red. Piotr Łopatkiewicz, Grzegorz Przebinda, Władysław Witalisz
Krosno 2019
Spis treści PDF
Stron 165
Format B5
ISBN 978-83-64457-47-0
Cena: 23,00 zł

 

STUDIA PIGONIANA
ROCZNIK PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. S. PIGONIA W KROŚNIE: Wieksza Europa
Red. Grzegorz Przebinda, Joanna Kułakowska-Lis, Leokadia Styrcz-Przebinda, Dominik Wróbel,
Franciszek Tereszkiewicz
Spis treści - PDF
Stron 228
ISBN 978-83-64457-41-8
Cena: 49,00 zł

 

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJAMI
Spis treści - PDF
Red.: Piotr Lenik
Krosno 2018
Stron 585
Format B5
ISBN 978-83-644457-40-1
Cena: 30,00 zł

 

WYBRANE ASPEKTY Z BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI
Spis treści -PDF
Red.: Barbara -Krochmal Marczak
Krosno 2018
Stron 205
Format B5
ISBN 978-83-644457-33-3
Cena: 20,00 zł

 

CZECZENIA RAMZANA KADYROWA
Spis treści - PDF
Ilja Jaszyn
Krosno 2017
Stron 157
Format B5
ISBN 978-83-644457-34-0
Cena: 10,00 zł

LITERACKIE KROSNO
Spis treści - PDF
Red.: Grzegorz Przebinda, Joanna Kułakowska-Lis
Krosno 2016
Stron 272
Format B5
ISBN 978-83-64457-18-0
NAKŁAD WYCZERPANY

ENDOKRYNOLOGIA PEDAGOGICZNA DROGĄ ROZWOJU DLA NAUK O ZDROWIU
Prace ofiarowane prof. dr hab. n. med. Elżbiecie Piontek

Spis treści - PDF

Red.: Renata Rabiasz
Krosno 2016
Stron 242
Format B5
ISBN 978-83-64457-18-0

 

ROŚLINY ZIELARSKIE, KOSMETYKI NATURALNE I ŻYWNOŚĆ FUNKCJONALNA
Monografia naukowa IV Międzynarodowej Konferencji „Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne
i żywność 
funkcjonalna. Medycyna naturalna w onkologii”

Spis treści - PDF
Red.: Grzegorz Bazylak, Adam Kaznowski i Henryk Różański
Krosno - Wrocław 2017
Stron 417
Format B5
ISBN 978-83-64457-36-4
Cena: 55,00 zł
NAKŁAD WYCZERPANY

ROŚLINY ZIELARSKIE, KOSMETYKI NATURALNE I ŻYWNOŚĆ FUNKCJONALNA
Monografia naukowa III Międzynarodowej Konferencji „Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne
i żywność funkcjonalna. Bezpieczeństwo żywności i pasz”

Spis treści - PDF
Red.: Grzegorz Bazylak i  Henryk Różański
Krosno - Wrocław 2016
Stron 240
Format B5
ISBN 978-83-64457-25-8
Cena: 40,00 zł

 

ROŚLINY ZIELARSKIE, KOSMETYKI NATURALNE I ŻYWNOŚĆ FUNKCJONALNA
Materiały naukowe z II Międzynarodowej Konferencji „Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne
i żywność funkcjonalna”

Spis treści - PDF
Red.: Józefa Chrzanowska i  Henryk Różański
Krosno - Wrocław 2015
Stron 549
Format B5
ISBN 978-83-64457-16-6
NAKŁAD WYCZERPANY

MEDYCYNA NATURALNA W LECZENIU I PROFILAKTYCE NOWOTWORÓW
Materiały naukowe z konferencji „Medycyna naturalna w leczeniu i profilaktyce nowotworów"

Spis treści - PDF
Red.: Anna Goździcka-Józefiak, Henryk Różański
Krosno - Wrocław 2014
Stron 149
Format B5
ISBN 978-83-64457-11-1
 NAKŁAD WYCZERPANY

ZIOŁOLECZNICTWO, BIOKOSMETYKI I ŻYWNOŚĆ FUNKCJONALNA
Materiały naukowe z I Międzynarodowej Konferencji „Ziołolecznictwo, biokosmetyki
i żywność funkcjonalna”
Spis treści - PDF
Red.: Iwona Wawer, Tadeusz Trziszka
Krosno - Wrocław  2013
Stron 506
Format B5
ISBN 978-83-64457-00-5
NAKŁAD WYCZERPANY

  SKOKI NARCIARSKIE W POLSCE W LATACH 1907-1939
Stanisław Zaborniak
Spis treści - PDF
Rzeszów; Krosno 2013
Stron 532
Format
ISBN 978-83-89-295-8
NAKŁAD WYCZERPANY
 

DZIECI, RATUJCIE SIĘ! : wspomnienia z Holokaustu
Ronald J. Berger
Spis treści - PDF
Krosno 2012
Stron 82
Format
ISBN 978-83-89295-79-8
Cena: 4,00 zł

OD PEDIATRII DO ZDROWIA PUBLICZNEGO
Prace ofiarowane prof. dr hab. Pawłowi Januszewiczowi z okazji Jego Jubileuszu
Spis treści - PDF
Krosno 2009
Stron 232
Format B5
ISBN 978-83-89295-34-
ABC narciarstwa alpejskiego
Podręcznik dla nauczycieli i studentów z płytą DVD
Emilian Zadarko, Zbigniew Barabasz
Spis treści - PDF
Krosno 2008
Stron 36
Format A5
ISBN 978-83-89295-13-X
Cena: 7,00 zł
ABC narciarstwa biegowego
Podręcznik dla nauczycieli i studentów z płytą DVD
Emilian Zadarko, Zbigniew Barabasz
Spis treści - PDF
Krosno 2008
Stron 28
Format A5
ISBN 978-83-89295-14-3
Cena: 7,00 zł
   

 

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito