start

Kursy i szkolenia

Kurs Projektowanie i pielęgnacja ogrodów

Projektowanie i pielęgnacja ogrodów

 


 

Charakterystyka kursu

Jednostka prowadząca

Instytut Gospodarki i Polityki Społecznej

Nazwa kursu

Projektowanie i pielęgnacja ogrodów

Opłata

400

Czas trwania kursu

60 godzin lekcyjnych

Język wykładowy

Język polski

Limit przyjęć

15

Termin składania dokumentów

 

Opis kursu

Uczestnicy kursu zdobywają wiedzę teoretyczną na temat zakładania i pielęgnowania ogrodu, planowania rabat, uprawę gleby, nasadzeń roślin oraz ich dalszej pielęgnacji. Teoria poparta jest ćwiczeniami praktycznymi co umożliwia słuchaczom rozwój umiejętności ogrodniczych już w czasie trwania kursu oraz daje narzędzie do dalszego rozwoju. Kurs daje wskazówki jak  ograniczyć prace pielęgnacyjne przy zachowaniu wartości estetycznych i dekoracyjnych ogrodu, jak ergonomicznie wykorzystać przestrzeń.

Wymagane dokumenty

Podanie o przyjęcie na kurs

Kserokopia dowodu osobistego

Kserokopia ukończenia szkoły średniej

W dniu rozpoczęcia kursu należy przedłożyć potwierdzenie dowodu wpłaty

Terminy zajęć

Zajęcia realizowane są w soboty i niedziele

Program kursu

Kurs obejmował będzie 60 godzin zajęć, w tym 25 godz. wykładów i 35 godz. zajęć praktycznych (projektowych wspomaganych programami komputerowymi):

·         główne zasady projektowania ogrodów z podziałem na scenerie (przedogródek, ogród wypoczynkowy, miejsca rekreacyjne i place zabaw, ogród ozdobny i użytkowy);

·         nowatorskie rozwiązania w projektowaniu nasadzeń i elementów małej architektury, dostosowane do lokalnych warunków i stylu projektu;

·         praktyczne sposoby budowy nawierzchni, murków oporowych, elementów małej architektury ogrodowej;

·         prawidłowe zasady i sposoby nawożenia roślin

·         prawidłowe zasady formowania nasadzeń, ochrony przed chorobami i szkodnikami.

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Absolwent kursu uzyska wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą projektowania, zakładania i pielęgnacji ogrodów. Absolwent kursu będzie potrafił:

1. Opracować projekt koncepcyjny ogrodu.

2. Dokonać wyboru gatunków roślin do typu ogrodu, lokalnego siedliska, potrzeb użytkownika.

2. Wykonać nawierzchnię ścieżek, zaproponować odpowiednią małą architekturę.

4. Dokonać monitoringu ogrodu i rozpoznawać choroby oraz szkodniki roślin ozdobnych.

Kierownik kursu

Dr inż. Marta Pisarek

 

 

 

Kurs Uprawa i znaczenie gospodarcze roślin zielarskich

Uprawa i znaczenie gospodarcze roślin zielarskich

 

 

 

Charakterystyka kursu

Jednostka prowadząca

Instytut Gospodarki i Polityki Społecznej

Nazwa kursu

Uprawa i znaczenie gospodarcze roślin zielarskich

Opłata

500

Czas trwania kursu

60 godzin lekcyjnych

Język wykładowy

Język polski

Limit przyjęć

15

Termin składania dokumentów

 

Opis kursu

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób, które chcą zdobyć wiedzę dotyczącą sposobu uprawy roślin zielarskich, jako surowca do produkcji mającego zastosowanie w profilaktyce, lecznictwie, kosmetyce, dietetyce, gospodarstwie domowym. Kurs obejmuje także zagadnienia związane z przetwórstwem i przechowywaniem surowców zielarskich. Surowce zielarskie wykorzystywane są  w różnych gałęziach przemysłu  (spożywczy, farmaceutyczny) wymagających dostaw surowca o jak najwyższej jakości. Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności produkcji wysokiej jakości surowca zielarskiego. 

Wymagane dokumenty

Podanie o przyjęcie na kurs

Kserokopia dowodu osobistego

Kserokopia ukończenia szkoły (min. średniej zawodowej)

W dniu rozpoczęcia kursu należy przedłożyć potwierdzenie dowodu wpłaty

Terminy zajęć

Zajęcia realizowane są przez w soboty i niedziele

Program kursu

Kurs obejmował będzie 60 godzin zajęć, w tym 29 godz. wykładów i 31 zajęć praktycznych

Zajęcia zgrupowane będą w bloki tematyczne:

·         Agrotechnika wybranych gatunków roślin zielarskich.

·         Ochrona plantacji zielarskich przed chorobami i szkodnikami.

·         Właściwości lecznicze roślin zielarskich.

·         Suszarnictwo i przechowywanie surowców zielarskich.

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Absolwent kursu uzyska wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą uprawy i przetwórstwa roślin zielarskich, Absolwent kursu będzie potrafił:

1. Dokonać wyboru gatunków ziół do uprawy w zależności od posiadanej gleby, klimatu, odległości od punktów skupu.

2. Opracować płodozmian lub zmianowania dla uprawianych roślin.

3. Wykonać, zgodnie z zaleceniami plantacyjnymi, niezbędnych zabiegów uprawowych i pielęgnacyjnych.

4. Dokonać monitoringu plantacji i rozpoznawać choroby i szkodniki roślin zielarskich.

5. Ustalić dojrzałość zbiorczą surowca, którym mogą być kwiaty lub ich płatki, liście, korzenie (rozłogi), owoce (nasiona).

6. Przeprowadzić zbioru ziół (zbiór jednorazowy lub okresowy).

7. Przygotować pomieszczenie do suszenia ziół.

8. Przygotować i pakować surowiec do sprzedaży.

Kierownik kursu

Dr inż. Barbara Krochmal-Marczak

 

 

 

 

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito