start

Krajowe Ramy Kwalifikacji

Wzorce dla pracowników

13-07-2012
Zgodnie z informacjami podanymi na spotkaniu pracowników zakładów: Towaroznawstwa oraz Rolnictwa zamieszczamy następujące materiały: 1. Wzorce efektów kształcenia /wytyczne rządu RP/ 2. Przykładowy sylabus 3. Prezentacja na temat towrzenia nowych sylabusów więcej
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito