start

Karty przedmiotów dla rocznika rozpocz. studia od roku 2018/2019

Karty przedmiotów

 

Wprowadzenie do studiowania

Seminarium dyplomowe i Praca dyplomowa

Praktyka zawodowa

Praktyka specjalnościowa

Praktyka dyplomowa

  
A.  Grupa treści  ogólnych

 
Język angielski

Język angielski specjalistyczny

Wychowanie fizyczne

Aktywne formy wypoczynku 

Technologia informacyjna

Socjologia

Ochrona własności intelektualnej

Przedmiot humanistyczny do wyboru:

Historia gospodarcza 

Podstawy filozofii 

Historia kultury 

Podstawy medioznawstwa

     

B. Grupa treści podstawowych

  

Nauka o organizacji 

Podstawy zarządzania

Mikroekonomia

Finanse

Matematyka

Statystyka opisowa

Podstawy prawa

 

C. Grupa treści kierunkowych

 


Zarządzanie projektami (PM)

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie jakością

Informatyka w zarządzaniu

Marketing 

Badania marketingowe

Podstawy rachunkowości

Procesy informacyjne w zarządzaniu 

 

D. Grupa treści specjalnościowych 

 

Technika pracy biurowej  

Wizerunek menedżera i autoprezentacja

Ubezpieczenia i rynek ubezpieczeniowy

Projekty i fundusze UE

Przedsiębiorczość i własny biznesie

Polityka gospodarcza 

Rozwój lokalny i regionalny

  

Bloki (moduły) do wyboru:   

Prawny:

Prawo gospodarcze

Prawo pracy

Prawo finansowe  

Ekonomiczny:

Makroekonomia 

Geografia gospodarcza

Prognozowanie i symulacje

 

E. Grupa treści specjalnościowych obieralnych - moduł finansowy

 

Bankowość 

Analiza ekonomiczno-finansowa

Gospodarka finansowa i zarządzanie kosztami w organizacji

Wymiarowanie pracy i systemy wynagradzania

Podstawy ekonometrii 

Kosztorysowanie 

Księgowość i komputerowe wspomaganie rachunkowości

Sprawozdawczość finansowa 

Finanse publiczne i międzynarodowe

Fundusze inwestycyjne i emerytalne

Zachowania graczy na rynkach finansowych

Rachunkowość zarządcza i controlling

Matematyka finansowa

Komputerowe wspomaganie badań statystycznych

 

E. Grupa treści specjalnościowych obieralnych - moduł administracyjny

 

Prawo administracyjne i postępowanie w administracji

Nauki o administracji

Organizacja sektora publicznego 

Zarządzanie finansami publicznymi

Podstawy politologii

Plany budżetowe i sprawozdawczość

Zamówienia publiczne 

Kierowanie inwestycjami publicznymi

Zarządzanie strategiczne w sektorze publicznym

Międzynarodowe instytucje publiczne  

Statystyka i demografia w badaniach społecznych 

Techniki negocjacji i mediacji w sektorze publicznym 

Marketing terytorialny i PR w sektorze publicznym

Elementy etykiety i protokołu dyplomatycznego  

 

E. Grupa treści specjalnościowych obieralnych - moduł menedżerski

 

Normalizacja i certyfikacja produktów 

Zarządzanie logistyczne 

Analizy decyzyjne w zarządzaniu 

Zarządzanie relacjami z klientami CRM 

Etyka w biznesie i CSR (społ. odpowiedzialność biznesu) 

Komputerowe wspomaganie zarządzania 

Organizacja i procesy produkcji 

Kierowanie inwestycjami

Strategiczne zarządzanie w przedsiębiorstwie 

Gospodarka UE i integracja gospodarcza

Controlling i audyt 

Negocjacje w biznesie 

Zarządzanie sprzedażą w produkcji i handlu 

Etykieta w biznesie

  

 

 

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito