start

Egzaminy dyplomowe

Seminarium licencjackie w roku akademickim 2018/19

Uprzejmie informujemy,

iż w roku akademickim 2018/2019 studenci III roku Turystyki i Rekreacji bedą mieli możliwośc wyboru jednej z dwóch grup seminaryjnych.

Seminarium licencjackie dla studentów III roku poprowadzą :

dr Łukasz Szmyd  (grupa liczyć będzie 8 osób)

dr Piotr Łopatkiewicz (grupa liczyć będzie 10 osób)

Zapisów do grup seminaryjnych można dokonac w sekretariacie do 15 września 2018 roku.

Po tej dacie studenci będą przydzielani do poszczególnych grup w miarę wolnych miejsc.

 

Problematyka grupy seminaryjnej dr Łukasz Szmyd

Łukasz Szmyd – dr nauk o kulturze fizycznej

Problematyka seminarium licencjackiego III TiR (studia stacjonarne), rok akademicki 2018/2019

szmydlukas@poczta.onet.pl 

 

Problematyka wiodąca:

Wybrane aspekty turystyki i rekreacji

 

Problematyka podstawowa:

-        motywy uczestnictwa w turystyce i rekreacji

-        diagnozowanie usług i zagospodarowania turystycznego

-        formy spędzania czasu wolnego

Problematyka dodatkowa:

-        turystyka uzdrowiskowa i turystyczne zagospodarowanie uzdrowisk

-        turystyka w obszarach górskich

-        badanie potencjału turystycznego regionu (diagnoza stanu i perspektywy rozwoju)

-        badanie poziomu i jakości usług turystycznych oraz hotelarskich, w tym również usług Wellness & SPA

-        badanie stopnia zagospodarowania turystycznego miejscowości

Problematyka grupy seminaryjnej dr Piotr Łopatkiewicz

 Piotr Łopatkiewicz – dr nauk humanistycznych

 Problematyka seminarium licencjackiego III TiR (studia stacjonarne), rok akademicki 2018/2019

    tel. 691-503-393

 

Problematyka wiodąca:

Turystyczne aspekty zabytków dziedzictwa kulturowego

 

Problematyka podstawowa:

-        zabytki sztuki i kultury materialnej jako walory krajoznawcze regionów turystycznych Polski i Europy

-        zagospodarowanie zabytków architektury na potrzeby turystyki

-        zabytki na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO w Polsce i na świecie jako kluczowe elementy produktu turystycznego regionów

-        zabytki architektury drewnianej jako turystyczna atrakcja obszarów południowej Polski

-        zabytki architektury rezydencjonalnej (zamki, pałace, dwory) i ich funkcje turystyczne

-        zabytki kultury ludowej, rezerwaty i skanseny etnograficzne, stanowiska archeologiczne jako walory krajoznawcze regionów turystycznych

-        muzea i ich oferty wspomagające kreowanie i rozwój lokalnego produktu turystycznego

Problematyka dodatkowa:

-        turystyka w obszarach górskich

-        badanie potencjału turystycznego regionu (diagnoza stanu i perspektywy rozwoju)

-        badanie poziomu i jakości usług turystycznych oraz hotelarskich, w tym również usług Wellness & SPA

-        badanie stopnia zagospodarowania turystycznego miejscowości (w tym miejscowości uzdrowiskowych) oraz regionów

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito