start

Egzamin na poziomie B2

B2 jako minimalny poziom kompetencji językowych dla studentów kończących studia licencjackie

11-04-2013
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 02.11.2011 w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego każdy student na zakończenie studiów na poziomie licencjatu zawodowego w Polsce jest zobowiązany posiadać umiejętności językowe w zakresie języka nowożytnego minimalnie na poziomie B2. więcej

Przygotowanie do egzaminu B2 - przewodnik

03-06-2014
W opracowanym przez Nas przewodniku prezentujemy szereg informacji dotyczących formy i poziomu egzaminu oraz praktyczne rady pomagające w efektywnym przygotowaniu się do niego. więcej

Podręczniki i słowniki polecane do samodzielnej nauki języków obcych

05-05-2013
Przygotowanie się do egzaminu na poziomie B2 wymaga od studenta znacznego nakładu pracy własnej ( dotyczy to szczególnie osób, które mają duże zaległości ze szkoły średniej). Rekomendujemy pozycje książkowe dostępne w bibliotece PWSZ w Krośnie, które mogą wspomóc naukę słownictwa i gramatyki. więcej

Sprawdź swój poziom

11-04-2013
Proponujemy zapoznanie się z tabelę samooceny wg Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego lub rozwiązanie testu poziomującego. więcej

Zwolnienia z egzaminu na poziomie B2 i wyższym

11-04-2013
Student PWSZ w Krośnie może zostać zwolniony z egzaminu kończącego lektorat języka obcego jeśli przedstawi certyfikat potwierdzający osiągnięty poziom B2, C1 lub C2 więcej

Przykładowe testy na poziomie B2

11-04-2013
Podajemy linki do stron międzynarodowych egzaminów z języka angielskiego, niemieckiego , rosyjskiego czy francuskiego. więcej
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito